Centrálny register zmlúv

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Informácia o zmluve
 • Rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Objednávateľ: Zdravé regióny
  Limbová 2,, 837 52 Bratislava
 • IČO: 50626396
 • Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 • IČO: 00151866
 • Názov zmluvy: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
 • Popis predmetu zmluvy: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Zdravé komunity 2A
 • ID zmluvy: 3076795
 • Stav:
 • Zverejnil: Zdravé regióny

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 28.08.2017
 • Dátum uzavretia: 25.08.2017
 • Dátum účinnosti: 26.08.2017
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 11 295 854,57 €
Celková čiastka: 11 295 854,57 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
18.December2018
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK3-2017-001425
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia európskych programov Zdravé regióny
4.November2019
DODATOK Č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ZM_SEP-IMRK3-2017-001425 zo dňa 25.08.2017, názov projektu: „Zdravé komunity 2A“, kód projektu v ITMS2014+: „312051K744“
Dodatok č. 2
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zdravé regióny
Návrat späť
Vystavil: Zdravé regióny