Centrálny register zmlúv

Agropodnik Slamoz spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva Slanec
2023-P-03
180,00 € zuinvest s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva
2023/41/kukurica
21 000,00 € ABG Trebišov, s. r. o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 06/2003 / Dodatok zo dňa 24.3.2023
Kúpna zmluva č. 06/2003
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva
254059
160 000,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. ADM International Sarl
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 06/2003 / Dodatok zo dňa 20.3.2023
Kúpna zmluva č. 06/2003
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 06/2003 / Dodatok zo dňa 18.3.2023
Kúpna zmluva č. 06/2003
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
14. Marec 2023
Kúpna zmluva Kalša
2023-P-02
800,00 € Peter Kovaľ Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Objednávka č. 17/2023
17/2023
4 750,00 € ALCHEM, spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Dodatok č. 5/2023 k Zmluve o nájme súboru nehnuteľného a hnuteľného majetku verejnej vysokej školy
266/2017/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 06/2003 / Dodatok zo dňa 2.3.2023
Kúpna zmluva č. 06/2003
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Objednávka č. 18/2023
18/2023
7 140,00 € ALCHEM, spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Objednávka č. 15/2023
15/2023
4 250,00 € ALCHEM, spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Objednávka č. 16/2023
16/2023
3 000,00 € RWA SLOVAKIA spol s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva
0,00 € Ing.Jaroslav Spišák Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva
0,00 € Ing.Jaroslav Spišák Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
0,00 € Michal Keclík Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Objednávka č. 12/2023
12/2023
3 000,00 € RWA SLOVAKIA spol s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Objednávka č. 13/2023
13/2023
5 100,00 € ALCHEM, spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Objednávka č. 11/2023
11/2023
11 500,00 € FINAGRO s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva
2231027
106 925,00 € Arimex Bratislava spol. s r. o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.