Centrálny register zmlúv

Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-009-009
IROP-CLLD-Q108-512-009-009
34 516,87 € Obec Veľké Zlievce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-008
IROP-CLLD-Q108-512-010-008
14 924,15 € Obec Bátorová Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-012
IROP-CLLD-Q108-512-010-012
39 831,58 € Obec Dolná Strehová Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-011
IROP-CLLD-Q108-512-010-011
22 273,69 € Obec Dolná Strehová Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-010
IROP-CLLD-Q108-512-010-010
13 974,98 € Obec Sklabiná Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-009
IROP-CLLD-Q108-512-010-009
39 831,58 € Obec Sklabiná Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-007
IROP-CLLD-Q108-512-010-007
Doplnená
29 575,26 € Obec Závada Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-013
IROP-CLLD-Q108-512-010-013
Doplnená
26 709,41 € Obec Závada Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-511-008-001
IROP-CLLD-Q108-511-008-001
181 818,18 € MKU s.r.o. Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-010-006
IROP-CLLD-Q108-512-010-006
Doplnená
26 240,39 € Obec Záhorce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-011-006
IROP-CLLD-Q108-512-011-006
Doplnená
3 227,90 € Obec Želovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-009-008
IROP-CLLD-Q108-512-009-008
0,00 € Obec Bátorová Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
25. November 2022
Dodatok č.1 IROP-CLLD-Q108-512-006-003
IROP-CLLD-Q108-512-006-003
0,00 € Obec Olováry Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-001-002
IROP-CLLD-Q108-512-001-002
Doplnená
17 568,00 € Obec Záhorce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-003-005
IROP-CLLD-Q108-512-003-005
Doplnená
7 693,80 € Obec Lesenice Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
24. Marec 2022
Dodatok č.1 IROP-CLLD-Q108-512-003-001
IROP-CLLD-Q108-512-003-001
0,00 € Obec Vrbovka Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-006-006
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-006-006
Doplnená
37 500,00 € Obec Opatovská Nová Ves Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
22. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-004
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-004
5 797,40 € Obec Bušince Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
22. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.
IROP-CLLD-Q108-512-002-005
Doplnená
4 763,43 € Obec Bušince Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
21. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-005-002
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-005-002
Doplnená
36 944,36 € Annamaria, n.o. Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.