Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
72902361
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb
6. December 2023
Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel
78901336
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb
5. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
11-424810
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
27. November 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
78901364
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
26. September 2023
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy pre individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
56887923
154,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
19. September 2023
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy pre individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
56887520
123,20 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
7. September 2023
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve POISTENIE MAJETKU
11-416817
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
4. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101586862
5101586862
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb
7. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
08062023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
30. Máj 2023
Zmluva o nájme C1-100-KO, Lipany
C1-100-KO
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
29. Máj 2023
Tuzemské cestovné poistenie
3939024961
84,50 € KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
29. Máj 2023
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy pre individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
56870035
21,35 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
29. Máj 2023
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy pre individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
56870037
3,75 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
27. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
24042023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
19. Apríl 2023
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy pre individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
56867781
22,40 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
24. Február 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci
1/2023
0,00 € Prvá zváračská, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
28. Marec 2023
Zmluva o inzercii
831230077
75,00 € regionPRESS,.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
9. Február 2023
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku
7109004386
133,38 € KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
21. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 50-000055222PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrch.odtoku
50-000055222PO2012
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
7500015485
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola podnikania a služieb