Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/136-03/2023 K NR SR
12 600,00 € VAJA s.r.o., Mgr. Kristína Lešková, konateľka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Apríl 2024
Dohoda o splátkach platenia pohľadávky štátu
45/2024 K NR SR
3 818,72 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. et Mgr. Roman Krpelan
5. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/015-03/2023 K NR SR
49 518,00 € Roman Humaj Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Apríl 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
55/2024 K NR SR
6 000,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/036-05/2023 K NR SR
0,00 € Mgr. Ing. Peter Brozman Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme
54/2024 K NR SR
1 320,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky FASHION HOUSE s.r.o.
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda
51/2024 K NR SR
42 854,07 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Marec 2024
Zmluva o servisnej podpore IS AOTS
36/2024 K NR SR
49 056,00 € Nuaktiv s. r. o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
5. Apríl 2024
Dohoda o zániku Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 352/2020 K NR SR
53/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky DAVITAL, s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/052-02/2023 K NR SR
42,00 € David Csabay Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
Darovacia zmluva
50/2024 K NR SR
0,00 € Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/108-05/2023 K NR SR
58 800,00 € MUDr. Katarína Danterová, PhD. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
2. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/138-03/2023 K NR SR
21 000,00 € Mgr. Petra Obertová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/073-03/2023 K NR SR
42,00 € Adam Bajo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Zmluva o servisnej podpore č. 24/2024 K NR SR
24/2024 K NR SR
8 112,00 € C E I T Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/058-03/2023 K NR SR
48 720,00 € Paulína Blahová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/028-03/2023 K NR SR
35 260,00 € Peter Filo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
39/2024 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti SR
26. Marec 2024
Rámcová dohoda
46/2024 K NR SR
66 639,29 € POZANA MEAT s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
25. Marec 2024
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. M 0424-01/2024
48/2024 K NR SR
69 900,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky