Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2021
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/082-05/2020 K NR SR
Doplnená
49 950,00 € Doc. Ing. Sylvia Jenčová, PhD. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. December 2012
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
330/2012 K NR SR
0,00 € Alojz Hlina Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Október 2022
Zmluva o dielo
209/2022 K NR SR
247 685,89 € LORIME GARDEN s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
16. September 2013
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
40/134-02/2012 K NR SR
62 310,00 € RNDr. Ivona Holzerová, konateľ spoločnosti Option,s. r. o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12. September 2017
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy
Z201740880_Z (256/2017 K NR SR)
0,00 € ZILLION quadrate, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26. November 2018
Zmluva o dielo
223/2018 K NR SR
Doplnená
16 152 500,00 € „Združenie VHS-PS - WACHAL – FIDES NKP – BH“ vedúci člen Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
16. Apríl 2012
Rámcová dohoda na dodanie štátnych zástav a vlajok
42/2012 K NR SR
11 999,00 € 2U spol. s r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Máj 2017
Darovacia zmluva
70/2017 K NR SR
0,00 € 70/2017 K NR SR Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12. December 2016
Zmluva o dielo
577/2016 K NR SR
57 791,14 € A – STUDIO s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. Jún 2018
Zmluva o nájme
114/2018 K NR SR
2 800,00 € A.D.H. Consulting, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/044-06/2012 K NR SR
13 000,00 € Adam Augustín Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. Máj 2012
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/119-02/2012 K NR SR
32 900,00 € Adam Mahut Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. Apríl 2020
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/138-01/2020 K NR SR
Doplnená
85 570,00 € Adam Parišek, konateľ Kubus developing, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
19. Apríl 2016
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/145-01/2016 K NR SR
Doplnená
96 209,00 € Adrián Kuka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. Október 2020
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NRSR
40/081-03/2020 K NR SR
Doplnená
20 500,00 € Adrián Kuka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
25. Máj 2012
zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/111-01/2012 K NR SR
20 633,00 € Adrián Lukáč Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/147-03/2012 K NR SR
24 000,00 € Adriana Herdová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26. Júl 2012
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/083-04/2012 K NR SR
22 286,00 € Adriana Kiripolská Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20. September 2019
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/082-04/2016 K NR SR
6 000,00 € Adriána Ondrušová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
2. Apríl 2020
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NRSR
40/032-01/2020 K NR SR
Doplnená
138 180,00 € Adriána Ondrušová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky