Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Október 2018
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
D-24/2018
0,00 € SYNERGIE Slovakia s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
17. Október 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
D-25/2018
0,00 € Drahomír Ferko Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
24. Október 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-26/2018
0,00 € Bc. Zuzana Tesáková Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
6. November 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné aj súkromné účely
D-27/2018
0,00 € Mgr. Petra Šuhajdová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
7. November 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
D-28/2018
0,00 € Ján Bartoš Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
8. November 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-29/2018
0,00 € Ing. Martina Hakelová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
20. November 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely D-32/2018
D-32/2018
0,00 € Drahomír Ferko Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
3. December 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
D-34/2018
0,00 € Lukáš Abrahám Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
19. December 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-39/2018
0,00 € Mgr. Petra Šuhajdová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
8. Január 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-1/2019
0,00 € Ing. Milan Vaňo Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
10. Január 2019
Zmluva o výkone funkcie strategickej riaditeľky neziskovej organizácie
D-2/2019
0,00 € Mgr. Zuzana Lafférsová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
30. Január 2019
Zmluva o platobnej karte
D-4/2019
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
6. Február 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-6/2019
0,00 € Mgr. Petra Šuhajdová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
6. Február 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-7/2019
0,00 € Ing. Milan Vaňo Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
18. Február 2019
DOHODA číslo 19/26/051/16 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/26/051/16
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
26. Február 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-8/2019
0,00 € Mgr. Peter Švehla Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
6. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-9/2019
0,00 € Ing. Martina Hakelová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
19. Marec 2019
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-11/2019
0,00 € Ing. Renáta Juhaniaková Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
25. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-12/2019
0,00 € Ing. Renáta Juhaniaková Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
27. Marec 2019
Zmluva o výpožičke č. 150/2019/OVP
150/2019/OVP
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.