Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2019
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-14/2019
0,00 € Mgr. Jarmila Oceľová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
10. Apríl 2019
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu D-15/2019
D-15/2019
0,00 € Ing. Zuzana Jóbová, PhD. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
11. Apríl 2019
Zmluva o výpožičke motorového vozidla 1/2019/VMV
1/2019/VMV
0,00 € Mgr. Ondrej Lunter Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
12. Apríl 2019
Zmluva o výpožičke č. 434/2019/OVP
434/2019/OVP
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
25. Apríl 2019
Zmluva o výkone funkcie vedúceho projektového manažéra
D-17/2019
0,00 € Ing. Michal Straka Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
25. Apríl 2019
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu D-18/2019
D-18/2019
0,00 € Mgr. Eva Macuľová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
29. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely D-20/2019
D-20/2019
0,00 € Mgr. Eva Macuľová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
3. Máj 2019
Zmluva o výkone funkcie špecialistu pre zdravotníctvo
D-21/2019
0,00 € Ing. Martin Caudt Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
6. Máj 2019
Zmluva o výpožičke motorového vozidla 2/2019/VMV
2/2019/VMV
0,00 € Ing. Martin Caudt Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
14. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely D-23/2019
D-23/2019
0,00 € Mgr. Monika Frindtová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
14. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely D-22/2019
D-22/2019
0,00 € M. A. Peter Wittemann Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
23. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely D-24/2019
D-24/2019
0,00 € Ing. Lenka Podbrežná Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
23. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely D-25/2019
D-25/2019
0,00 € Ing. Miroslava Sanigová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
5. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely D/27/2019
D-27/2019
0,00 € Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. Mária Očenášová
7. Jún 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č 37/2019
D-28/2019
0,00 € Mesto Hriňová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
1. Júl 2019
Zmluva o dielo č. 3071/2019
D-35/2019
0,00 € EKO LOG, s.r.o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
1. Júl 2019
Zmluva o spolupráci
D-36/2019
0,00 € Media servis, s.r.o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
1. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní verejnej telefónnej služby VOIP
D-38/2019
0,00 € DH Telecom, s.r.o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
22. Apríl 2022
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
04
0,00 € Mário Kováč Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
3. Máj 2022
Rámcová zmluva
06
0,00 € Daffer s.r.o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.