Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2022
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
*
0,00 € Edita Gonová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
11. Júl 2022
Zmluva o nájme hnuteľného majetku
1440/2022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. Júl 2022
Príloha č. 2 Zmluvy o Elektronickej službe Business24
Príloha č. 2 Zmluvy o Elekronickej službe Business24
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
08072022
0,00 € Asociácia lektorov a kariérnych poradcov ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
3
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o spolupráci č. 11/07/2022
11/07/2022
0,00 € Obec Beluj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
18/07/2022
0,00 € Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, OZ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. Júl 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/22/56790/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam; ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
25. Júl 2022
Rámcová Zmluva o kúpe č. 15_07_2022
15_07_2022
0,00 € Oskar Tóth ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 03_07_2022
03_07_2022
0,00 € obec Šimonovce ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
26. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
25072022
0,00 € Alternatíva - Centrum nezávislého života, n. o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
26. Júl 2022
Rámcová zmluva o kúpe č. 16_07_2022_RP_RABBSK
16_07_2022_RP
0,00 € Mgr. Denisa Abaffyová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
26. Júl 2022
Rámcová zmluva o kúpe č. 14_07_2022_RP_RABBSK
14_07_2022_RP_RABBSK
0,00 € BIANstudio s. r. o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
22052022
0,00 € INTES Poprad, s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Júl 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 21KSTA005521
č. 4 k 21KSTA005521
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 21/2022
21/2022
0,00 € INTES Poprad, s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Júl 2022
Zmluva o odvoze a likvidácii odpadu
28072022
0,00 € ENVICONSULT spol. s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. August 2022
Zmluva o komisionálnom predaji č. 16
16
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. August 2022
Zmluva o spolupráci
15082022
0,00 € OZ TEAM ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. August 2022
Zmluva o spolupráci
1582022
0,00 € Uni2010, o. z. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.