Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii IBU Cup 2023
Z1542022
0,00 € Slovenský zväz biatlonu ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
23. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku
Z1552022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
23. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z1562022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
11. Január 2023
Zmluva o spolupráci
Z0032023
0,00 € OZ Psychiatria nie je na hlavu ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
11. Január 2023
Zmluva o spolupráci
Z0042023
0,00 € SK-Lab, s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
11. Január 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 21KSTA005521
Z0052023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
19. Január 2023
Dohoda o platbách
Z0152023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. Január 2023
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služ. a súkr. účely
Z0142023
0,00 € Ing. Lívia Klimentová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. Január 2023
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
Z0132023
0,00 € Ing. Lívia Klimentová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
24. Január 2023
Rámcová zmluva o kúpe
Z0162023
0,00 € Rakytník od rakára - Škarčáková ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci VELUX UA
Z0122023
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Január 2023
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
Z0172023
0,00 € Mgr. Slavomír Pôbiš ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci
Z0082023
0,00 € Obec Kosorín ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci
Z0072023
0,00 € Obec Bartošova Lehôtka ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby Z0022023
Z0022023
0,00 € Obec Hontianske Nemce ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
31. Január 2023
Dohoda o zrušení
Z0182023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
6. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Z0192023
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Február 2023
Dohoda o ukončení č. Z0202023
Z0202023
0,00 € Martina Roháriková ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Február 2023
Dohoda o ukončení č. Z0212023
Z0212023
0,00 € Katarína Henčová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Február 2023
Dohoda o ukončení č. Z0222023
Z0222023
0,00 € Štefan Deneš ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.