Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Dohoda o ukončení č. Z0232023
Z0232023
0,00 € Vivien Žabka ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Február 2023
Dohoda o ukončení č. Z0242023
Z0242023
0,00 € Barbora Rekšáková ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Február 2023
Dodatok č. 8
Dodatok č. 8 Union
0,00 € Union zdravotná poisťiovňa, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
9. Február 2023
Zmluva o spolupráci č. Z0112023
Z0112023
0,00 € Obec Hontianske Moravce ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
9. Február 2023
Dohoda o pridelení vozidla č. Z0262023
Z0262023
0,00 € Janka Pálková ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
14. Február 2023
Grant letter
Z1572022
0,00 € The Velux Foundations ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
14. Február 2023
Rámcová zmluva o kúpe č. 02/2023
Z0272023
0,00 € Johana Jašková ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
15. Február 2023
Zmluva o poistení
Z0282023
0,00 € UNIQA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
24. Február 2023
Zmluva o dlhodobom nájme obalov
Z0292023
0,00 € SIAD Slovakia, s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
24. Február 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Z0302023
0,00 € DADA GROUP ECO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
24. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Z0312023
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
27. Február 2023
Rámcová zmluva o kúpe č. 03_02_2023
Z0322023
0,00 € Lucia Kováčová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Február 2023
Dohoda o použití osobného motor. vozidla na pracovnú cestu
Z0332023
0,00 € Viera Kvasničková ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Február 2023
Dodatok Poistenie majetku podnikateľských subjektov
Z0342023
0,00 € Union zdravotná poisťiovňa, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Z0352023
0,00 € JAPITEX, s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Február 2023
Dohoda o ukončení Dohody o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
Z0362023
0,00 € Branislav Krpeľan ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Február 2023
Dohoda o ukončení Dohody o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
Z0372023
0,00 € Roman Bolčo ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Február 2023
Dohoda o ukončení Dohody o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
Z0382023
0,00 € Michal Alexaj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Február 2023
Dohoda o ukončení Dohody o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
Z0392023
0,00 € Simona Szentandrassiová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí programového vybavenia
Z0412023
0,00 € HOUR, spol.s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.