Centrálny register zmlúv

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2018-0344-1151320/01
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5. Apríl 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0068-1164420/01
199,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2. Jún 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S02626/2022
2023-0142-1161410
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2. Jún 2023
Rámcová zmluva o vystavovaní bankových záruk č. 699044
2023-0143-1161410
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2. Jún 2023
Dohoda o úprave poplatkov odlišne od Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s.
2023-0161-1161410
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31. Máj 2023
Servisná zmluva
2023-0111-1156330
356 688,00 € Siemens s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny pre Atómovú elektráreň Mochovce blok č. 4 pre odber elektriny
2023-0168-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovenské elektrárne, a.s.
30. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0090-1164420/01
229,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
30. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2023-0037-1164420/01
49,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
30. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2023-0038-1164420/01
659,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
1. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2022-0123-1121210/02
0,00 € ENZA, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
2023-0083-1180530
395 492,82 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s.
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
2022-0042-1180530/01
0,00 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. Máj 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2007-0140-1164420/03
209,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. Máj 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2008-0141-1164420/04
639,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. Máj 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2011-0399-1164420/03
109,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2017-0230-1164420/07
229,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2023-0044-1164420/01
205,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluva o dielo
2022-0215-1180530/01
0,00 € LiV - EPI, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
25. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
2023-0166-1103101
0,00 € TERADEC S.r.l. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.