Centrálny register zmlúv

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2018-0367-1179530/01
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27. Máj 2013
Kúpna zmluva
2013-0141-1180530
1 691,84 € E.X.A.T. A - Group, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10. September 2020
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2020-0221-1133223
37 238,81 € I. Svätojurská, akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11. Máj 2012
Accession Agreement - Amendment No. 1 to Non Disclosure Agreement (HUPX, OKTE, OTE, MAVIR, SEPS, ČEPS) - Dodatok č. 1 k Dohode o mlčanlivosti
2011-0257-1151320/01
0,00 € OTE, a.s.; OKTE, a.s.; HUPX Magyar Sz. Vill. Zárt. Muk. Rés.; ČEPS, a.s.; MAVIR Mag. Vill. Áv. Ren. ZRt.; Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice; S.C. Operatorul Pietei de Energie Electrica Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. December 2012
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2012-0465-1101100
2 000,00 € Telovýchovná jednota Strojár Malacky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10. September 2015
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2015-0406-1133223
36 142,30 € 1.Svätojurská, akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. September 2016
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2016-0248-1133223
112 302,45 € 1.Svätojurská, akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. August 2017
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2017-0207-1133223
38 827,82 € 1.Svätojurská, akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2. August 2018
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2018-0177-1133223
35 248,94 € 1.Svätojurská, akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4. Október 2019
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2019-0191-1133223
33 140,26 € 1.Svätojurská, akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18. Apríl 2016
Dohoda o zachovaní mlčanlivosti
2016-0074-1159330
0,00 € 2BRIDGZ Solutions Slovakia spol. s r.o.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2BRIDGZ Solutions Slovakia spol. s r.o.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
26. November 2013
Kúpna zmluva
2013-0283-1165420
129,71 € 35829141 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.
13. Júl 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o podnikateľskom účte
2015-0481-1161410/03
0,00 € 365.bank, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
26. November 2013
Kúpna zmluva
2013-0314-1129222
59 800,22 € 3MON, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14. Júl 2014
Memorandum o porozumení
2014-0039-1181160
0,00 € 50Hertz ; ČEPS, a.s.; ELES, d.o.o.; MAVIR; PSE S.A.; SEPS, a.s.; TenneT TSO GmbH; Austrian Power Grid AG; BSP Regionalna Energetska Borza d. o. o.; EPEX Spot SE; EXAA ; HUPX; OTE, a.s.; OKTE, a.s.; TGE 50Hertz ; ČEPS, a.s.; ELES, d.o.o.; MAVIR; PSE S.A.; SEPS, a.s.; TenneT TSO GmbH; Austrian Power Grid AG; BSP Regionalna Energetska Borza d. o. o.; EPEX Spot SE; EXAA ; HUPX; OTE, a.s.; OKTE, a.s.; TGE
24. Apríl 2013
Admendment No. 1
2010-0531-1155320/01
0,00 € 50Hertz Transmission GmbH; Austrian Power Grid AG; ČEPS, a.s; Elektro-Slovenija,d.o.o.; MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd.;P SE Operator S.A.; TenneT,TSO GmbH Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. Júl 2021
CAPACITY MANAGEMENT MODULE COMMON SERVICE PROVIDER AGREEMENT
2021-0047-1151320
0,00 € 50Hertz; ADMIE; AMPRION; APG; AST; CREOS; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; TERNA; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN 50Hertz; ADMIE; AMPRION; APG; AST; CREOS; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; PSE; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; TERNA; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN
30. Október 2019
Dohoda o obstarávaní služieb PMO pre projekt MARI
2019-0042-1151320
0,00 € 50Hertz; ADMIE; Amprion; APG; AST; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; ENDK; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; National Grid; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; Terna; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN 50Hertz; ADMIE; Amprion; APG; AST; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; ENDK; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; National Grid; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; Terna; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN
11. November 2021
1st Amendment to the Agreement for procurement of PMO services for the MARI Project
2019-0042-1151320/01
0,00 € 50Hertz; ADMIE; Amprion; APG; AST; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; ENDK; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; National Grid; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; Terna; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN 50Hertz; ADMIE; Amprion; APG; AST; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; ENDK; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; National Grid; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; Terna; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN
3. December 2020
AGREEMENT FOR INVOICING OF SERVICES FOR THE MARI PROJECT
2020-0203-1151320
0,00 € 50Hertz; ADMIE; Amprion; APG; AST; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; NG ESO; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; TERNA; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN 50Hertz; ADMIE; Amprion; APG; AST; ČEPS; ELERING; ELES; Elia; Energinet; Fingrid; HOPS; LITGRID; MAVIR; NG ESO; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Statnett; SVENSKA KRAFTNÄT; Swissgrid; TERNA; Transelectrica; TransnetBW; TTG; TTN