Centrálny register zmlúv

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2018-0344-1151320/01
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného daru
2023-0099-1103101/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mesto Kysucké Nové Mesto
21. Február 2024
Kúpna zmluva
2024-0031-1164420
4 400,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ing. Pavel Ťavoda
21. Február 2024
Kúpna zmluva
2024-0032-1164420
5 500,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Jaroslav Kmec
20. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2005-0106-1164420/17
809,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
20. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2005-0558-1164420/10
379,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
20. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024-0047-1164420/01
1 099,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
20. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024-0049-1164420/01
1 209,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21. Február 2024
AGREEMENT ON PERFORMANCE RESTORATION SUPPORT TESTS
2024-0012-1146310
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
19. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
2024-0018-1178530
17 545,44 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19. Február 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2002-0163-1164420/27
809,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19. Február 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2012-0436-1164420/05
819,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19. Február 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2021-0131-1164420/01
249,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21. Február 2024
Zmluva o dielo
2023-0236-1178530
709 156,16 € ENERGA s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní technickej podpory
2024-0002-1214610
256 236,00 € Unicorn Systems SK s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14. Február 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2014-0373-1164420/09
239,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21. Február 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o pripojení do prenosovej sústavy SR v elektrickej stanici Bystričany
2011-0364-1171510/07
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Stredoslovenská distribučná, a.s.; FORTISCHEM, a.s.
13. Február 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2011-0387-1164420/01
379,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
13. Február 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2006-0646-1164420/09
103,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
13. Február 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2014-0373-1164420/08
239,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.