Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Dodatok č.01002/2024-PNZ -P40054/23.01 - N: RV s.r.o. Vydrany
01002/2024-PNZ -P40054/23.01
0,00 € N: RV s.r.o. Vydrany Slovenský pozemkový fond
13. Jún 2024
Dodatok č. 00741/2024-PNZ -P40843/14.03 - AGROPRODUKT SLOVAKIA a. s.
00741/2024-PNZ -P40843/14.03
0,00 € AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s. Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR, ktoré tvoria koryto vodného toku, k. ú. Vyšný Kubín, okres Dolný Kubín
00211/2023-OS-0140013/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00293/2024-PKZO-B40030/24.00 , TAM Properties ZC a.s., k.ú. Žarnovica
00293/2024-PKZO-B40030/24.00
194,00 € TAM Properties ZC a.s. Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, k.ú. Brezany, okres Žilina
01687/2024-OV-0250055/24.00
0,00 € Obec Brezany Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR v k.ú. Vyškovce nad Ipľom, okres Levice
02019/2024-OS-0140116/24.00
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Trstená, okres Tvrdošín
01425/2024-OS-0140077/24.00
0,00 € Lesy SR, š.p. Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Mútne, okres Námestovo
01429/2024-OS-0140078/24.00
0,00 € Lesy SR, š.p. Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú Radatice, okres Prešov
00215/2024-OS-0140007/24.00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Protokol k odovzdaniu vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok /neknihované pozemky/ z majetku SR do vlastníctva obcí v k.ú. Rudlov, okres Vranov nad Topľou
01901/2024-OV-0250064/24.00
0,00 € Obec Rudlov Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, k. ú. Vyškovce nad Ipľom, okres Levice
01912/2024-OV-0250062/24.00
0,00 € Obec Vyškovce nad Ipľom Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Hranovnica, okres Poprad
01701/2024-OV-0250057/24.00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Spišské Bystré, okres Poprad
01103/2024-OS-0140065/24.00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01837/2024-PKZO-B40243/24.00, Ing. Jana Ivanišová, Darina Mönnichová, Lukáš Ivaniš, k. ú. Dolná Breznica
01837/2024-PKZO-B40243/24.00
948,04 € Ing. Jana Ivanišová Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení VB, ZVS a.s, k.ú. Slatina nad Bebravou
00514/2024-PKZO-B40064/24.00
389,08 € Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z vlastníctva SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Svederník, okres Žilina
00630/2024-OV-0250025/24.00
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01289/2024-PKZO-B40182/24.00, Ing. Michal Červený a Ing. Zuzana červená, k. ú. Dubodiel
01289/2024-PKZO-B40182/24.00
353,46 € Ing. Michal Červený Slovenský pozemkový fond
11. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01756/2024-PKZO-B40232/24.00, Ivan Petrovič, k.ú. Kostiviarska
01756/2024-PKZO-B40232/24.00
486,55 € Ivan Petrovič Slovenský pozemkový fond
11. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01824/2024-PKZO-B40239/24.00, Robert Seres a manželka Erika Seresová, k.ú. Šahy
01824/2024-PKZO-B40239/24.00
441,14 € Erika Seresová Slovenský pozemkový fond
11. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01804/2024-PKZO-B40237/24.00, Ing. Viera Mikleová, Mgr. Július Mikle, k.ú. Zobor
01804/2024-PKZO-B40237/24.00
289,30 € Ing. Viera Mikleová Slovenský pozemkový fond