Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti / Ing. Martin Čanády
00325/2024-EHZ0000/24-00
0,00 € Ing. Martin Čanády Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o zverení a používaní referentského vozidla / Ing. Martin Čanády / BL 397KK
00326/2024-ERV0001/24-00
0,00 € Ing. Martin Čanády Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Zmluva o vecnom bremene, Ing. Jana Ševčíková, k.ú. Koplotovce
00336/2024-PKZO-B40037/24.00
404,13 € Ing. Jana Ševčíková Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o zverení a používaní referentského vozidla / Ing. Zuzana Šabíková / BA 641US
00413/2024-ERV0009/24-00
0,00 € Ing. Zuzana Šabíková Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Zmluva a zriadení vecného bremena č. 00446/2024-PKZO-B40049/24.00, Ladislav Kiss a Marcela Jelínková k.ú. Lok
00446/2024-PKZO-B40049/24.00
100,00 € Ladislav Kiss Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Zmluva a zriadení vecného bremena č. 00451/2024-PKZO-B40052/24.00, Ladislav Kiss a Marcela Jelínková k.ú. Lok
00451/2024-PKZO-B40052/24.00
253,46 € Ladislav Kiss Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti / Mgr. Andrej Martinka, LL.M.
00525/2024-EHZ0007/24-00
0,00 € Mgr. Andrej Martinka, LL.M. Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o zverení a používaní referentského vozidla / Mgr. Andrej Martinka, LL.M. / AA224CT
00527/2024-ERV0010/24-00
0,00 € Mgr. Andrej Martinka, LL.M. Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o zverení a používaní referentského vozidla / Mgr. Andrej Martinka, LL.M. / BL 440CK
00528/2024-ERV0011/24-00
0,00 € Mgr. Andrej Martinka, LL.M. Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti / Ing. Zuzana Šabíková
00411/2024-EHZ0006/24-00
0,00 € Ing. Zuzana Šabíková Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o zverení a používaní referentského vozidla / Ing. Adriána Verešová / BA 641US
00410/2024-ERV0008/24-00
0,00 € Ing. Adriána Verešová Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti / Ing. Adriána Verešová
00407/2024-EHZ0005/24-00
0,00 € Ing. Adriána Verešová Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00391/2024-PKZO-B40043/24.00 MUDr. Ferencová Simona, k.ú. Štítnik, okres Rožňava
00391/2024-PKZO-B40043/24.00
100,00 € MUDr. Ferencová Simona Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti / Ing. Dagmar Današová
00398/2024-EHZ0003/24-00
0,00 € Ing. Dagmar Današová Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o zverení a používaní referentského vozidla / Ing. Dagmar Današová / BA 641US
00399/2024-ERV0004/24-00
0,00 € Ing. Dagmar Današová Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o zverení a používaní referentského vozidla / Ing. Michal Ábel / BA 641US
00401/2024-ERV0006/24-00
0,00 € Ing. Michal Ábel Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti / Ing. Antónia Ďuráková
00404/2024-EHZ0004/24-00
0,00 € Ing. Antónia Ďuráková Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Dohoda o zverení a používaní referentského vozidla / Ing. Antónia Ďuráková / BA 641US
00405/2024-ERV0007/24-00
0,00 € Ing. Antónia Ďuráková Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03984/2023-PKZO-B40280/23.00, Jaroslav Červík a Alena Červíková, k.ú. Mlyňany
03984/2023-PKZO-B40280/23.00
300,22 € Jaroslav Červík Ing. Slovenský pozemkový fond
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03728/2023-PKZO-B40252/23.00, oprávnený č. 1: Stredoslovenská distribučná, a.s., oprávnený č. 2 a platiteľ: Ján Majerčík a Zuzana Majerčíková, k. ú. Zbyňov
03728/2023-PKZO-B40252/23.00
965,79 € Ján Majerčík Slovenský pozemkový fond