Centrálny register zmlúv

Kancelária Súdnej rady SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo
8/2024
29 848,48 € TECHTEAM, s.r.o. Kancelária Súdnej rady SR
26. Marec 2024
Návrh flotilovej poistnej zmluvy číslo 9300034170, poistná zmluva č. 8880223372
5/2024
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Kancelária Súdnej rady SR
12. Február 2024
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre člen Súdnej rady Slovenskej republiky
04/2024
0,00 € Kancelária Súdnej rady SR JUDr. Marián Fečík – člen Súdnej rady Slovenskej republiky
26. Január 2024
Dohoda o prevode telefónneho čísla A23483909
01/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Súdnej rady SR
26. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny
27/2023
16 612,40 € MAGNA ENERGIA, a. s. Kancelária Súdnej rady SR
21. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
28/2023
28 641,60 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Kancelária Súdnej rady SR
14. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní ubytovania
40/2023
0,00 € Falkensteiner Hotel Bratislava, s.r.o. Kancelária Súdnej rady SR
19. December 2023
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
29/2023
4,60 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kancelária Súdnej rady SR
13. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
36/2023
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Kancelária Súdnej rady SR
16. November 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla A23134923
34/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Súdnej rady SR
7. December 2023
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
38/2023
0,00 € Kancelária Súdnej rady SR JUDr. Magdaléna Hromcová - členka Súdnej rady Slovenskej republiky
5. December 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku „AUTOMAT“ č. 3000031190
39/2023
1 293,49 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Kancelária Súdnej rady SR
27. November 2023
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre člena Súdnej rady Slovenskej republiky
37/2023
0,00 € Kancelária Súdnej rady SR prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA - člen Súdnej rady Slovenskej republiky
21. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
30/2023
29 604,00 € GIFT, s.r.o. Kancelária Súdnej rady SR
16. November 2023
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre člena Súdnej rady Slovenskej republiky
33/2023
0,00 € Kancelária Súdnej rady SR JUDr. Ludmila Joanidisová - členka Súdnej rady Slovenskej republiky
14. November 2023
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre člena Súdnej rady Slovenskej republiky
32/2023
0,00 € Kancelária Súdnej rady SR JUDr. Magdaléna Hromcová - členka Súdnej rady Slovenskej republiky
9. November 2023
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre člena Súdnej rady Slovenskej republiky
31/2023
0,00 € Kancelária Súdnej rady SR JUDr. Martin Bezák, PhD.- člen Súdnej rady Slovenskej republiky
9. Október 2023
Kúpna zmluva
26/2023
51 770,00 € DANUBIASERVICE, a.s. Kancelária Súdnej rady SR
3. Október 2023
Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy č. 65585863 na diaľku – individuálne cestovné poistenie
25/2023
89,25 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária Súdnej rady SR
13. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku „zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“ č. 3849192238
21/2023
Doplnená
220,43 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Kancelária Súdnej rady SR