Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2021
Zmluva o dielo č. 1/BA/R/2021/56
1/BA/R/2021/56
0,00 € Adamčiak, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
25. Február 2021
Poistka č. 511123290
3/BA/R/2021/227
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
21. Jún 2022
Poistná zmluva - cestovné poistenie Európa Basic
10/BA/LHa/2022/683
0,00 € Allianz - Slovenská sporiteľňa a.s. Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
9. Apríl 2015
Zmluva č. 5/2015
Zmluva č. 5/2015
0,00 € Archív Tatry s.r.o. Detský domov Ružomberok
22. August 2014
Kúpna zmluva č. 20774/P
Kúpna zmluva č. 20774/P
0,00 € AUTOALLES, s.r.o Detský domov Ružomberok
5. Október 2018
Zmluva o zapožičaní prívesu
9/BA/Ze/2018/950
12,00 € Autocar - Ťažné zariadenia spol. s.r.o. Dolný Kubín Detský domov Ružomberok
10. August 2021
Zmluva o obstaraní zájazdu
6/BA/Ma/2021/1032
0,00 € BEST CAMP, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
2. Október 2017
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1098VP_SSE/2017E
5/2017/1300
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Detský domov Ružomberok
2. Október 2017
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
6/2017/1310
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Detský domov Ružomberok
28. September 2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1098VP_SSE/2018
4/BA2/R/2018/921
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Detský domov Ružomberok
28. September 2018
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
5/BA2/2018/R/922
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Detský domov Ružomberok
9. August 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
8/BA2/R/2021/1029
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Necpaly Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
5. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení letného pobytu
6/BA/R/2022/474
0,00 € Cestovná kanc. GEMKO - TEKO, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
29. Január 2016
Zmluva o zabezpečení letného pobytu
3/2016/87
3 220,00 € Cestovná kancelária GEMKO - TEKO, spol. s r.o. Detský domov Ružomberok
22. December 2016
Zmluva o zabezpečení letného pobytu
30/2016/2010
0,00 € Cestovná kancelária GEMKO - TEKO, spol. s r.o. Detský domov Ružomberok
3. December 2019
Zmluva o zabezpečení letného pobytu
18/BA/R/2019/1374
Doplnená
0,00 € Cestovná kancelária GEMKO-TEKO, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
1. August 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení letného pobyty
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení letného pobytu
0,00 € Cestovná kancelária GEMKO, spol. s.r.o. Detský domov Ružomberok
19. Február 2014
Zmluva o zabezpečení letného pobytu.
Zmluva o zabezpečení letného pobytu.
0,00 € Cestovná kancelária GEMKO, spol.s.r.o. Detský domov Ružomberok
17. December 2013
Darovacia zmluva uzatv. v súlade s § 628 Obč. zákonníka
Darovacia zmluva uzatv. v súlade s § 628 Obč. zákonníka
0,00 € CK TIP travel a.s. Detský domov Ružomberok
3. December 2014
Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Obč.zák.
Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Obč.zák.
0,00 € CK TIP travel a.s. Detský domov Ružomberok