Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Z-6/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
2. Apríl 2024
Zmluva o službách ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
06/2024
0,00 € JPJ - POBOZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
26. Február 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
ZO/2024WBS15753-2
0,00 € Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
26. Február 2024
Dohoda o spolupráci
Z-2/2024
0,00 € Pedagogická fakulta UMB Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
12. Február 2024
Zmluva o odbere stravy a poskytnutia ubytovania
8/2024/SOS SaL
0,00 € Stredná odborná škola služieb a lesníctva Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná
00624454/1/24
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
28. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-29/2023
0,00 € EMO-CAR, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
28. December 2023
Zmluva o spolupráci v rámci programu "SPOJIVKO"
04/2023
0,00 € Centrum dobrovoľníctva, n.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
19. December 2023
Darovacia zmluva
DZ-13/2023
451,31 € BAD, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
13. December 2023
Zmluva o nájme
ABO-403719/1/2024
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
20. November 2023
Darovacia zmluva
DZ-12/2023
300,00 € CK TIP travel a.s. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
23. Október 2023
Darovacia zmluva
DZ-8/2023
1 056,54 € Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
23. Október 2023
Darovacia zmluva
DZ-9/2023
106,58 € Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
23. Október 2023
Darovacia zmluva
DZ-10/2023
291,85 € Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
17. Október 2023
Dohoda o migrácii dát
Z-13/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
12. Október 2023
Darovacia zmluva
DZ-7/2023
0,00 € BAD, s.r.o Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
10. Október 2023
Darovacia zmluva
DZ-6/2023
0,00 € Nazisková organizácia Panta Rhei, n.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
30. August 2023
Zmluva o dielo
ZoD-2/2023
4 752,00 € ABA Innovator Slovensko, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
Z-22/2023
0,00 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, územie Banská Bystrica - Rožňva Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí digitálneho príspevku
Z-20/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica