Centrálny register zmlúv

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
10/2024
20 787,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
22. Máj 2024
Zmluva o audite a iných uisťovacích službách
09/2024
5 280,00 € Naša radosť,s.r.o. Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
15. Marec 2024
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 319/2024
07/2024
13 018,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
7. Marec 2024
ZMLUVA zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov
04/2024
0,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
12. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
01/2024
Doplnená
1 162 308,25 € Slovenská akadémia vied Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
22. November 2023
Agreement for Academic Exchange
27/2023
0,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering
19. September 2023
PARTNERSHIP AGREEMENT Agreement between the Project Lead Partner and the Partners for the implementation of the Interreg CENTRAL EUROPE project
22/2023
108 488,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Interreg CENTRAL EUROPE project
31. August 2023
GRANT AGREEMENT Project 101112386 - H2GEO
23/2023
120 990,30 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. European Research Executive Agency (REA) (COV2)
11. August 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0020
21/2023
9 316,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
8. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0020
20/2023
247 836,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1. August 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI s externou vzdelávacou inštitúciou na uskutočňovaní doktorandských študijných programov
18/2023
Doplnená
0,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2023
21 868,80 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. ooo
29. Jún 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
16/2023
14 060,40 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Historický ústav SAV, v. v. i.
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
15/2023
8 860,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. EMEL Bratislava s. r. o,
31. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2023
332 813,90 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. 4Dimenzia s.r.o.
2. Máj 2023
ZMLUVA O VYSPORIADANÍ SPOLUMAJITEĽSKÝCH PODIELOV K PREDMETU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
06/2023
Doplnená
0,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Technická univerzita v Košiciach
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
07/2023
36 364,80 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. OFFICE 110 architekti, s.r.o.
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
08/2023
13 170,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. InMusic, o.z.
27. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
04/2023
Doplnená
44 103,80 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. IDD Bratislava - Inžiniersko dodávateľské družstvo
27. Marec 2023
Zmluva o nájme hnuteľného majetku
05/2023
3 600,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. IDD Bratislava - Inžiniersko dodávateľské družstvo