Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2014
PZ - Cestovné poistenie a asistenčné služby
ZM277140012
15,60 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Detský domov Spišské Vlachy
13. Máj 2013
Darovacia zmluva
ZM277130007
400,00 € AUTOTEST STK Detský domov Spišské Vlachy
2. Október 2017
Dohoda o pristúpení k RD o zdr. dodávke elektriny
ZM277170028
0,00 € BCF,s.r.o. Detský domov Spišské Vlachy
2. Október 2017
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
ZM277170029
0,00 € BCF,s.r.o. Detský domov Spišské Vlachy
21. September 2018
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
ZM277180029
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o., Detský domov Spišské Vlachy
21. September 2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1065VP_VSD/2018E
ZM277180030
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o., Detský domov Spišské Vlachy
29. Máj 2013
Nájomná zmluva č. 04/2013
ZM277130009
99,80 € CVČ "Spišský hrad" Detský domov Spišské Vlachy
26. Január 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 052SNV2011DS
ZM277150002
0,00 € Demax internet, s.r.o. Detský domov Spišské Vlachy
20. December 2012
Zmluva o poskytnutí vecného daru z prostriedkov DNMK
ZM277120027
0,00 € Detská nadácia mesta Krompachy Detský domov Spišské Vlachy
21. Október 2013
Zmluva č. 1/2013 o bezodplatnom prevode správy NM štátu
ZM277130038
0,00 € Detský domov Spišské Vlachy Detský domov Spišské Vlachy
10. November 2015
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu
ZM277150041
0,00 € Diagnostické centrum Detský domov Spišské Vlachy
8. Marec 2018
Dohoda o realizácii dobrovoľného diagnostického pobytu č. 017/2018
ZM277180007
0,00 € Diagnostické centrum Detský domov Spišské Vlachy
8. Marec 2018
Dohoda o realizácii dobrovoľného diagnostického pobytu č. 018/2018
ZM277180008
0,00 € Diagnostické centrum Detský domov Spišské Vlachy
15. Október 2015
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa
ZM277150037
0,00 € Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Detský domov Spišské Vlachy
14. August 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30935208
ZM277190019
0,00 € DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves
4. Máj 2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektr. služieb
ZM277160013
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Detský domov Spišské Vlachy
14. December 2015
Darovacia zmluva
ZM277150047
600,00 € Embraco Slovakia s.r.o. Detský domov Spišské Vlachy
22. December 2016
Darovacia zmluva
ZM277160038
0,00 € Embraco Slovakia s.r.o. Detský domov Spišské Vlachy
7. November 2017
Darovacia zmluva
ZM277170030
600,00 € Embraco Slovakia s.r.o. Detský domov Spišské Vlachy
30. Január 2015
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdr. služby
ZM277150003
320,00 € Falck Healthcare, a.s. Detský domov Spišské Vlachy