Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/27/19B/31
41 251,23 € Stavebný sociálny podnik s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/27/060/40-1
0,00 € LUNIKA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
19. Jún 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/27/054/191
113,04 € Obec Prenčov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
6. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/27/060/33-1
0,00 € Iveta Beníčková - IVETTE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
5. Jún 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/27/060/129
3 078,98 € RNDr. Jana Kadlecová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
5. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/27/19B/6-1
0,00 € Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
3. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/27/19B/30
29 761,14 € MB sociálny podnik, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/27/054/183
131,88 € Obec Krahule Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - samosprávny kraj
24/27/054/185
282,60 € Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/27/054/184
131,88 € Obec Dolná Trnávka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/27/054/180
131,88 € Obec Podhorie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/27/060/124-1
0,00 € Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/27/19B/17-1
0,00 € LN Trade pod Sitnom, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/27/19B/22-2
0,00 € MB sociálny podnik, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/27/19B/23-1
0,00 € PE BONUM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/27/19B/4-1
0,00 € VEGAODEVY s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
23. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/27/19B/24-1
0,00 € STEFANI n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
23. Máj 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/27/010/3
0,00 € Obec Ihráč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
23. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/27/19B/22-1
0,00 € MB sociálny podnik, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/27/19B/15-1
0,00 € FALCO MANUFACTURING, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica