Centrálny register zmlúv

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
202417
1 000,00 € RNDr. Gabriela Obadalová Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
7. Jún 2024
ZMLUVA O DODÁVKE VÝROBKU číslo 7/2024
202416
7 062,00 € CSČ SAV, v. v .i., VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
28. Máj 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI POPULARIZÁCII VEDY
202415
7 000,00 € All4Science, o. z. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 268/2024/CSČ SAV-VS SAV uzatvorená podľa § 269 a následne Obchodného zákonníka
202414
75,00 € Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
17. Máj 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO LOKÁLNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE č. 24009-ZoP-LDS
202412
0,00 € Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
17. Máj 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO MIESTNEJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY č. 24024-ZoP-MDS
202413
0,00 € Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
22. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI S EXTERNOU VZDELÁVACOU INŠTITÚCIOU V DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU
202410
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. Marec 2024
Zmluva o dielo
202409
5 500,00 € RNDr. Gabriela Obadalová Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. Február 2024
Z M L U V A O SPOLOČNOM VÝSKUME
202408
0,00 € Space scAvengers s. r. o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. Február 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY č. 076-2024-EE-VECSK
202406
Doplnená
0,00 € VeCom SK, a.s. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
202407
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Csilla Nagyová ArtD.
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA 202400107
202405
1 200,00 € Ivan Kunčák Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
23. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
202404
4 000,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Výskumná agentúra
22. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA 202400104
202403
595,00 € Ivan Kunčák Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
16. Január 2024
DAROVACIA ZMLUVA
202401
862,80 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. All4Science, o. z.
16. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
202402
Doplnená
1 806 792,07 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
29. December 2023
Kolektivna zmluva
202338
0,00 € Základnej organizácie odborového zväzu SAV pri ÚMMS SAV v. v. i. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. December 2023
Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA
202337
43 585,00 € VV AUTO Trade s.r.o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. December 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Automat"
202336
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
13. December 2023
Zmluva o dielo
202335
5 800,00 € doc. PeadDr. Klára Velmovská, PhD. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.