Centrálny register zmlúv

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Z M L U V A O SPOLOČNOM VÝSKUME
202408
0,00 € Space scAvengers s. r. o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. Február 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY č. 076-2024-EE-VECSK
202406
0,00 € VeCom SK, a.s. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
202407
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Csilla Nagyová ArtD.
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA 202400107
202405
1 200,00 € Ivan Kunčák Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
23. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
202404
4 000,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Výskumná agentúra
22. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA 202400104
202403
595,00 € Ivan Kunčák Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
16. Január 2024
DAROVACIA ZMLUVA
202401
862,80 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. All4Science, o. z.
16. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
202402
Doplnená
1 745 357,07 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
29. December 2023
Kolektivna zmluva
202338
0,00 € Základnej organizácie odborového zväzu SAV pri ÚMMS SAV v. v. i. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. December 2023
Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA
202337
43 585,00 € VV AUTO Trade s.r.o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. December 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Automat"
202336
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
13. December 2023
Zmluva o dielo
202335
5 800,00 € doc. PeadDr. Klára Velmovská, PhD. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
27. November 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU
202332
0,00 € KOMPOZITUM s.r.o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
23. Október 2023
Kúpna zmluva 10100292278
202329
154,80 € PRAMET Slovakia, spol s r.o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
6. Október 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
202326
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Kistler Bratislava, s.r.o.
6. Október 2023
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
202327
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Kistler Bratislava, s.r.o.
6. Október 2023
Realizačná zmluva č. 1 uzavretá na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci zo dňa 03.10.2023
202328
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Kistler Bratislava, s.r.o.
14. September 2023
Kúpna zmluva č. 1010028182
202324
154,80 € PRAMET Slovakia, spol s r.o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. September 2023
Kúpna zmluva č. 1010028178
202325
2 285,41 € PRAMET Slovakia, spol s r.o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
7. August 2023
Zmluva ESA č. 4000141916/23/NL/MH/rp
202322
99 858,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. EURÓPSKA VESMÍRNA AGENTÚRA