Centrálny register zmlúv

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Koletívna zmluva na roky 2023 a 2024
CPPPaP/2022/31
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV pri CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Banská Bystrica
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
08042022
0,00 € BBX s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Banská Bystrica
30. December 2021
Koletívna zmluva na rok 2022
CPPPaP/2021/19
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV pri CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Banská Bystrica
7. December 2020
Realizačná zmluva k rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
2020/12
0,00 € Pow-en a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Banská Bystrica
30. December 2020
Koletívna zmluva na rok 2021
CPPPaP/2020/23
0,00 € ZO OZ PŠaV pri CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Banská Bystrica
6. December 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018/000028–05
OVO2-2018/000028–05
0,00 € Innogy Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
30. December 2019
Kolektívna zmluva
CPPPaP/2019/20
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CPPPaP BB Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
13. Máj 2019
Zamestnávateľská zmluva
100012410
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
21. December 2018
Kolektívna zmluva pre rok 2019
2018_32
0,00 € Základná organizácia OZ pri CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
28. December 2018
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-03
2018_24_01
0,00 € ZSE Energia, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
21. December 2017
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
CPPPaP/2017/26/01
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
28. December 2017
Kolektívna zmluva na rok 2018
CPPPaP/2017/34/01
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri CPPPaP BB Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
27. December 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
CPPPaP/2016/514/01
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri CPPPaP B. Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
27. Júl 2016
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
2972016
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
31. Marec 2016
Poistná zmluva - majetok
8100014830
Doplnená
0,00 € UNIQA, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
29. December 2015
Kolektívna zmluva na rok 2016
820/2015
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri CPPPaP B. Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
1. Júl 2014
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
SC2014/032/Centrum PPPP
0,00 € MET Slovakia, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
30. December 2013
Kolektívna zmluva na rok 2014
789/2013
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu PŠaV pri CPPPaP B. Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
8. Január 2013
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
106200174
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádyková spoločnosť, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
28. December 2012
Kolektívna zmluva na rok 2013
779/2012
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica