Centrálny register zmlúv

Ústav pamäti národa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
UPN-K-2023/01710-1
0,00 € INTERCOMS s.r.o. Ústav pamäti národa
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚPn-K-2023/01710-2
0,00 € Funding s.r.o. Ústav pamäti národa
22. August 2023
Mandátna zmluva
ÚPN-K-2023/02130-7
0,00 € ROZING s.r.o. Ústav pamäti národa
14. August 2023
Mandátna zmluva
ÚPN-K-2023/02130-7
0,00 € TIGArch, s.r.o. Ústav pamäti národa
4. August 2023
Mandátna zmluva
ÚPN-K-2023/02130-6
0,00 € PO-PROJEX, s.r.o. Ústav pamäti národa
26. Júl 2023
Mandátna zmluva
ÚPN-K-2023/02130-1
0,00 € Structural Engineer of Buildings, s.r.o. Ústav pamäti národa
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
ÚPN-K-2023/02412
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Ústav pamäti národa
3. Júl 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
ÚPN-K-2023/02478
0,00 € Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Zväz pracovníkov školstva a vedy pri ÚPN Ústav pamäti národa
20. Jún 2023
Príloha k Zmluve o poskytovaní služieb č. 0014418
ÚPN-K-2023/02384
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Ústav pamäti národa
17. Máj 2023
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
ÚPN-C-2023/01683
825,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ústav pamäti národa
9. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
ÚPN-K-2023/01505
50 000,00 € The Institute of the European Network Remembrance and Solidarity Ústav pamäti národa
24. Apríl 2023
Mandátna zmluva
ÚPN-K-2023/02130-5
0,00 € Ing. arch. Petra Coufal Skalická Ústav pamäti národa
24. Apríl 2023
Dodatok k Mandátnej zmluve
ÚPN-K-2023/02132
981,00 € MAJOO s.r.o. Ústav pamäti národa
17. Apríl 2023
Mandátna zmluva
ÚPN-K-2023/02130-1
0,00 € Superatelier s.r.o. Ústav pamäti národa
17. Apríl 2023
Mandátna zmluva
ÚPN-K-2023/02130-2
0,00 € Ing. arch. Ondrej Marko Ústav pamäti národa
17. Apríl 2023
Mandátna zmluva
ÚPN-K-2023/02130-3
0,00 € Ondřej Císler Ústav pamäti národa
17. Apríl 2023
Mandátna zmluva
ÚPN-K-2023/02130-4
0,00 € MAPA architekti s.r.o. Ústav pamäti národa
13. Apríl 2023
Zmluva o účasti na workshope
ÚPN-C-2023/02149
100,00 € Emília Hrabovec Ústav pamäti národa
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ÚPN-C-2023/01596
150,00 € Translio, s.r.o. Ústav pamäti národa
30. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania
ÚPN-K-2023/02043
0,00 € Trivo s. r. o. Ústav pamäti národa