Centrálny register zmlúv

Ústav pamäti národa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií
ÚPN-K-2024/01603
1 430,40 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Ústav pamäti národa
20. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ÚPN-K-2024/01066
27 648,00 € Metropolitný inštitút Bratislavy Ústav pamäti národa
5. Február 2024
Zmluva o kontrole a servise
ÚPN-K-2024/01490
4 128,40 € SecuriLas, s.r.o. Ústav pamäti národa
8. Január 2024
Zmluva o dielo
ÚPN-K-2023/02951
1 500,00 € Mgr. Peter Rendek Ústav pamäti národa
19. December 2023
Dohoda o refundácii nákladov
ÚPN-C-2023/01592
550,00 € Veľvyslanectvo Poľskej republiky Ústav pamäti národa
5. December 2023
Poistná zmluva
UPN-K-2023/00327
4 467,67 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Ústav pamäti národa
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci
ÚPN-K-2023/01505-2
50 000,00 € The Institute of the European Network Remembrance and Solidarity Ústav pamäti národa
30. November 2023
Licenčná zmluva
UPN-K-2023/03108
120,00 € HITCHHIKER Cinema, s. r. o. Ústav pamäti národa
30. November 2023
Zmluva o účasti na diskusii
ÚPN-K-2023/03108-2
100,00 € PhDr. Bc. Jiří Plachý, Ph.D. Ústav pamäti národa
27. November 2023
Zmluva o dielo
UPN-C-2023/00422
300,00 € doc. Mgr. Martin Timko, ArtD. Ústav pamäti národa
27. November 2023
Zmluva o spolupráci
ÚPN-C-2023/02689-13
879,40 € Rozhlas a televízia Slovenska Ústav pamäti národa
27. November 2023
Hromadná licenčná zmluva a dodatky k nej
ÚPN-C-2023/02689-14
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam Ústav pamäti národa
27. November 2023
Licenčná zmluva
ÚPN-C-2023/02689-15
580,00 € Telewizja Polska S.A. Ústav pamäti národa
16. November 2023
Zmluva o spolupráci
ÚPN-C-2023/02689-11
300,00 € Peter Turčík Ústav pamäti národa
16. November 2023
Zmluva o účasti na diskusii
ÚPN-C-2023/02689-12
100,00 € Radomír Mešša Ústav pamäti národa
15. November 2023
Hromadná licenčná zmluva
ÚPN-C-2023/02689-7
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam Ústav pamäti národa
15. November 2023
Zmluva o účasti na diskusii
ÚPN-C-2023/02689-8
100,00 € Juraj Čurný Ústav pamäti národa
15. November 2023
Licenčná zmluva
ÚPN-C-2023/02689-9
156,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ústav pamäti národa
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
ÚPN-C-2023/02689-10
879,40 € Rozhlas a televízia Slovenska Ústav pamäti národa
8. November 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ÚPN-C-2023/02689-5
1 298,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Ústav pamäti národa