Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP


Dátum podpisu:
Dátum zverejnenia:08.01.2019 11:13
Dátum účinnosti:09.01.2019
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma na zmluve:420 516,76 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 5
Obstarávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávateľ:Obec Brestovany
Názov dodatku:Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Názov dodatku:Posun ukončenia realizácie projektu do 06/2019 a zároveň aktualizácie zmluvy a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému finančného riadenia
      Zobrazenia: 0x