Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. 1/2019/MV

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.01.2019
Dátum uzavretia:10.01.2019
Dátum účinnosti:11.01.2019
Dátum platnosti do:10.04.2019

Príloha:

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1/2019/MV
Rezort:Ostatné
Objednávateľ:Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
Nám. SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO:51744422
Dodávateľ:Rozvojové služby Banskobystrického samosprávneho kraja s. r. o.
Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
IČO:52123553
Názov zmluvy:Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. 1/2019/MV
ID zmluvy:3834349
Poznámka:Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať Nájomcovi do dočasného užívania Vozidlo spolu s jeho príslušenstvom a súčasťami a Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve a zaplatiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu nájomné v tejto Zmluve dohodnutej výške.
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 240,00 €
Celková čiastka: 240,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
4.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme dopravného prostriedku č. 1/2019/MV
1
0,00 € Rozvojové služby Banskobystrického samosprávneho kraja s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
10.
Apríl
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme dopravného prostriedku č. 1/2019/MV
2
0,00 € Rozvojové služby Banskobystrického samosprávneho kraja s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
Publikoval: ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Zobrazenia: 0x