Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva č.17/2023 o Združenej dodávke elektriny regulovaná
17/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
27. November 2023
Zmluva o poskytovaní archivačných služeib 16/2023
16 2023
0,00 € MIKO Peter Centrum pre deti a rodiny Trenčín
8. November 2023
Zmuva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 15/2023 č.9329038523
15/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Trenčín
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2018148-1 14/2023
14/2023
0,00 € Global Network Systems s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
19. Október 2023
Dohoda o migrácii dát 13/2023
13/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Trenčín
10. August 2023
Zmluva o vykonávaní servisných prác a odbornej skúške VZ - GPRS čís.2023/0004
11/2023
0,00 € SPIN TN s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
14. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 12/2023
12/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
3. August 2023
Zmluva č. 10/2023 o poskytovaní verejne dostupných služieb
10/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
12. Júl 2023
Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení č.7/2023 zo dňa 04.07.2023
8/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
12. Júl 2023
Zmluva č. 9/2023 o poskytovaní verejne dostupných služieb
9/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 7/2023
7/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
19. Jún 2023
Dohoda č. 6/2023 o urovnaní
Dohoda č. 6/2023 o urovnaní
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
15. Máj 2023
Kúpna zmluva č.5/2023
Kúpna zmluva č. 5/2023
0,00 € DOBROTA Trenčín s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
26. Apríl 2023
Zmluva č.1/2023 o združenej dodávke zemného plynu
1 2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
26. Apríl 2023
Dohoda č. 2/2023 o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu
2/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
28. Apríl 2023
Dohoda č. 3/2023 o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe xerografického papiera pre rezort MPSVR SR
3/2023
0,00 € XEPAP s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
28. Apríl 2023
Zmluva č. 4/2023 o výpožičke hnuteľného majetku štátu výpočtová technika počítačové zostavy
4/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Trenčín
2. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 13/2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny 13/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
22. December 2022
Kolektívna zmluva
11/2022
Doplnená
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Trenčín Centrum pre deti a rodiny Trenčín
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 11 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 11 2022
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín