Centrálny register zmlúv

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
KUS-Spr 398/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
15. Júl 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
KÚS-Spr 774/2022
0,00 € Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Stredná odborná škola železničná v Košiciach
3. Júl 2024
Zmluva o výkone činnosti externého súdneho poradcu č. 30/2024
KÚS-Spr 543/2024
3 500,00 € Mgr. Andrea Vašková, advokátka Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Zmluva o výkone odbornej stáže študenta
KÚS-Spr 488/2024
0,00 € Bc. Ivana Mirdalová Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Zmluva o výkone odbornej stáže študenta
KÚS-Spr 487/2024
0,00 € Bc. Lenka Poláčková Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
25. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
KUS-Spr 528/2024
67 530,00 € RONY s.r.o. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
20. Jún 2024
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla pri pracovnej (služobnej) ceste
KÚS-Spr 495/2024
0,00 € Mgr. Ladislav Kováč, LL.M. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Zmluva o výkone odbornej stáže študenta
KÚS-Spr 486/2024
0,00 € Bc. Kristína Maďarová Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
KUS-Spr 365/2024
63 988,75 € OUTDOOR WORK s.r.o. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
4. Jún 2024
Zmluva o výkone činnosti externého súdneho poradcu č.29/2024
KUS-Spr 482/2024
1,00 € JUDr. Matúš Lemeš, advokát Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
4. Jún 2024
Zmluva o výkone činnosti externého súdneho poradcu č. 28/2024
KUS-Spr 478/2024
2 100,00 € JUDr. Jonala Fuchsová, PhD. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
3. Jún 2024
Zmluva o dielo
KUS-Spr 472/2024
29 700,00 € TCX, s.r.o. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
3. Jún 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
KUS-Spr 496/2024
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
3. Jún 2024
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla
KUS-Spr 495/2024
0,00 € Mgr. Ladislav Kováč, LL.M. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
23. Máj 2024
Zmluva o výkone činnosti ext. súdneho poradcu č. 27_2024
KÚS-Spr 452/2024
3 000,00 € JUDr. Friedrich Martin, advokát Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
KUS-Spr 437/2024
41 299,20 € ATALIAN SK s.r.o. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
28. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
KUS-Spr 386/2024
0,00 € Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
KUS-Spr 406/2024
69 440,00 € CAMEAcar, a.s. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
22. Apríl 2024
Zmluva o výkone odbornej stáže študenta
KUS-Spr 362/2024
0,00 € Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Bc. Martin Konár
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
KÚS-Spr 1117/2023
0,00 € Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Obec Sady nad Torysou