Centrálny register zmlúv

Finančné riaditeľstvo SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2015
Zámenná zmluva
ZZ 23/2015
0,00 € Mesto Poprad Finančné riaditeľstvo SR
25. Január 2022
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z202124846_Z
22/2022
0,00 € 2imPress s.r.o Finančné riaditeľstvo SR
15. Október 2013
Zmluva o dielo
15102013
9 757,78 € A.M.I.S., spol. s r.o. Finančné riaditeľstvo SR
1. Jún 2015
Dohoda o skončení Zmlúv o pozáručnom servise č. 1399PS, 9702 PS a 9602PS
1399PS, 9702PS, 9602PS
0,00 € A.M.I.S., spol. s r.o. Finančné riaditeľstvo SR
16. August 2017
Rámcová dohoda na nákup pneumatík a poskytovanie služieb pneuservisu
66551/2017
649 040,00 € A.R.S. spol. s r. o. Finančné riaditeľstvo SR
29. November 2022
Rámcová dohoda na služby pneuservisu č. 115038/2022
339/2022
591 917,14 € A.R.S. spol. s r.o. Finančné riaditeľstvo SR
21. August 2020
Kúpna zmluva
231/2020
2 000,00 € Adela Bodnárová Finančné riaditeľstvo SR
21. Marec 2013
Dohoda o skončení zmluvy o úhrade prevádzkových nákladov za používanie čističky odpadových vôd v Komárne pri pobočke Colného úradu Komárno, Platanová alej 2403
21032013
0,00 € Adián Neuberg Finančné riaditeľstvo SR
18. Júl 2013
Zmluva o podnájme nebytových priestorov PCU Púchov
Zmluva o podnájme nebytových priestorov PCU Púchov
0,00 € ADP service, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
8. November 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
PCÚ Púchov
Doplnená
0,00 € ADP service, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
20. November 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov PCÚ a SCÚ Púchov
2051/7.11.2014
0,00 € ADP service, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
28. Jún 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku Pobočky colného úradu Púchov a Stanice colného úradu Púchov
216/2018
275 980,00 € ADP service, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
19. Jún 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov PCÚ a SCÚ Púchov
_
25 959,00 € ADP, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
1. Február 2021
Kúpna zmluva
16/2021
1 774,00 € Adriana Čviriková Finančné riaditeľstvo SR
13. December 2012
Dohoda o splátkach
+
14 473,29 € Adriana Mužíková Finančné riaditeľstvo SR
3. September 2013
Dodatok č. 1 k dohode o splátkach
Dodatok č. 1 k dohode o splátkach
9 473,29 € Adriana Mužíková Finančné riaditeľstvo SR
30. August 2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 109541/2018
279/2018
100,00 € Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
9. August 2016
Realizačná zmluva
OVO1-2016/000229-109
0,00 € Advokátska kancelária ECKER-KÁN &PARTNERS, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
28. Jún 2019
Dohoda o vzájomnej spolupráci na Letisku Prievidza
364/2019
0,00 € AEROKLUB Prievidza, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
30. November 2017
Zmluva o dielo
120633/2017
59 322,58 € AESYS s. r. o. Finančné riaditeľstvo SR