Centrálny register zmlúv

Finančné riaditeľstvo SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 324372/2024
228/2024
58 590,72 € KLS spol. s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 290165/2024
224/2024
28 899,96 € KLS spol. s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
10. Júl 2024
Poistná zmluva č. 6002606432
225/2024
414,56 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
4. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
223/2024
577,86 € MH Teplárenský holding, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
3. Júl 2024
Rámcová dohoda o mlčanlivosti
221/2024
0,00 € Kreston Slovakia Technology, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
3. Júl 2024
Zmluva o výpožičke majetku štátu
222/2024
0,00 € Mesto Leopoldov Finančné riaditeľstvo SR
2. Júl 2024
Dohoda o urovnaní
217/2024
4 247,50 € PALISÁDY REAL, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
28. Jún 2024
Dodatok č. 49 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007
216/2024
1 986 154,80 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
28. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 34596/2024b na dodanie motorových vozidiel
213/2024
265 272,00 € Todos Bratislava s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
28. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2006 v znení jej Dodatkov č.1, 2 a 3
214/2024
20 300,40 € DARK DOG Slovakia, s. r. o. Finančné riaditeľstvo SR
28. Jún 2024
Zmluva o podnájme pozemku
215/2024
14,40 € DARK DOG Slovakia, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
27. Jún 2024
Dodatok č. 15 k Zmluve o technickej podpore prevádzky a rozvoja APV Portálu finančnej správy (APV PFS)
212/2024
3 877 982,40 € DITEC, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
25. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely s Dohodou o zrážkach zo služobného príjmu
208/2024
0,00 € Mgr. Martin Fila Finančné riaditeľstvo SR
25. Jún 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
209/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
24. Jún 2024
ZMLUVA o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
206/2024
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Finančné riaditeľstvo SR
21. Jún 2024
Zmluva č. 162/122/23/Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
203/2024
3 061,34 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
21. Jún 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 278796/2024
204/2024
240 579,00 € TERMMING, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
19. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely s Dohodou o zrážkach zo služobného príjmu
200/2024
0,00 € Ing. Miroslav Štefánik, MBA Finančné riaditeľstvo SR
19. Jún 2024
Rámcová dohoda č. 01 o poskytovaní služieb na zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie
199/2024
34 200,00 € PaedDr. Stanislav Štelbacký Finančné riaditeľstvo SR
17. Jún 2024
Zmluva o odbere vedľajších živočíšnych produktov
197/2024
0,00 € BILLA s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR