Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/161
0,00 € Danišovská Gabriela Mgr. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Október 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/162
0,00 € Macko Peter Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Október 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/163
0,00 € Trnovský Miloslav Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Október 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/164
0,00 € Šolc Vladimír Ing. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Október 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/165
0,00 € Škoda Branislav Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Október 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/166
0,00 € Fialík Jaroslav Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Október 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/167
0,00 € Sýkora Ivan Ing. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Október 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/168
0,00 € Fialík Jaroslav Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. November 2019
Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
2019/169
0,00 € OMV Slovensko s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/170
0,00 € Záhorský Peter Ing. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/171
0,00 € Sedlačko Peter Ing. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/172
0,00 € Majcher Bartolomej Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/173
0,00 € Klinec Tomáš Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/174
0,00 € Jekkel Jaroslav Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/175
0,00 € Hriň Ondrej Mgr. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/176
0,00 € Uhrin Milan Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/177
0,00 € Sýkora Vladimír Ing. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/178
0,00 € Gavaler Emil Ing. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/179
0,00 € Hošťák Pavol Mgr. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. November 2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/180
0,00 € Cebo Karol Ing. Mgr. Úrad pre reguláciu hazardných hier