Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 35/2019 zo dňa 11.06.2019
2021/20
0,00 € Richard Gálly Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/21
0,00 € Dančo Ľubomír Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 2019/51 zo dňa 11.06.2019
2021/22
0,00 € Dančo Ľubomír Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. Apríl 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľných vecí
2021/24
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. Apríl 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme parkovacích miest zo dňa 28.11.2019
2021/25
0,00 € IH Real Estate s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Jún 2021
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
2020/41
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (rekonštruované znenie - vo vzťahu k predmetu plnenia: modul hazardných hier)
2021/30
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
2021/29
0,00 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. Jún 2021
Dodatok č. 3 k Dohode o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu
2021/28
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Jún 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty č. 2019/111 zo dňa 01.07.2019
2021/32
0,00 € Ing. Jana Skačányiová Úrad pre reguláciu hazardných hier
21. Júl 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
2021/34
0,00 € Mgr. Ľuboslava Fekiačová Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Júl 2021
Dohoda o integračnom zámere o prepojení Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (CSRÚ) a Informačného systému Registra vylúčených osôb
2021/35
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na obstaranie pohonných hmôt a palivových kariet
2021/36
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/37
0,00 € Mgr. Zuzana Dudášová Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/38
0,00 € Mgr. Zuzana Dudášová Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/40
0,00 € Mgr. Radoslav Hecl Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/39
0,00 € Mgr. Radoslav Hecl Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/41
0,00 € Ľubomír Dančo Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. August 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/43
0,00 € Miroslav Javorka Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. August 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/44
0,00 € Miroslav Javorka Úrad pre reguláciu hazardných hier