Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2019
Zmluva o súborovom havarijnom poistení motorových vozidiel
2019/123
11 544,80 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
23. November 2021
Poistná zmluva č. 8004019300
2021/72
11 000,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. Marec 2024
Poistná zmluva - súbor motorových vozidiel - PZP
2024/38
10 938,81 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. September 2020
Zmluva o dielo
2020/27
10 304,40 € ZEERTS s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb
2023/75
9 817,50 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti dodávok softvérových licencií alebo softvérovej podpory - Atlassian - Jira
2024/14
9 048,00 € Unicorn Systems SK s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
23. November 2020
poistná zmluva
2020/37
8 407,50 € KOOPERATIVA poisťovňa Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. September 2019
Rámcová dohoda o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkou motorového vozidla
2019/119
8 223,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. August 2019
Dodatok č. 1 k Dohode o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu
2019/109
7 930,00 € Finančné riaditeľstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201917996_Z zo dňa 12.6.2019
2020/17
6 514,36 € Up Slovensko, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Máj 2020
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. Z201917996_Z zo dňa 12.6.2019
2020/19
6 514,36 € Up Slovensko, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
1. December 2022
Zmluva o zabezpečení ochrany majetku
2022/50
6 396,00 € ALTYS, spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. November 2023
Zmluva č. 202314 o zabezpečení ochrany majetku
2023/61
6 228,00 € ALTYS, spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. September 2023
Rámcová dohoda pre havarijné poistenie motorových vozidiel
50/2023
5 954,30 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
1. Február 2021
Dodatok č. 1 k Rácovej dohode č. 2020/07 o dodaní Licencií Microsoft
2021/06
5 543,86 € ITbubble, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. Január 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb
2022/02
5 472,00 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb
2022/55
5 472,00 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Jún 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní dôveryhodných služieb
2021/31
5 388,00 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Október 2021
Zmluva o zabezpečení ochrany majetku
2021/59
5 220,00 € ALTYS, spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Október 2023
Zmluva o dielo
2023/53
4 776,00 € IPSOS s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier