Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2022/43
152,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby Mail2Fax so zriadením služby VVN
2023/18
139,68 € Slovak Telecom, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. December 2019
Zmluva o nájme parkovacích miest
2019/184
72,00 € IH Real Estate s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Máj 2019
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybevania a zapojení sa do centrálneho systému evidencie poplatkov
2019/12
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. Jún 2019
Dohoda o výkone správy a údržby Dokumentačného systému
2019/13
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
27/2019
0,00 € Fialík Jaroslav Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
28/2019
0,00 € Macko Peter Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
29/2019
0,00 € Šolc Vladimír Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
30/2019
0,00 € Špilda Marián Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
31/2019
0,00 € Tóth Štefan Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
32/2019
0,00 € Fazekašová Jana Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
33/2019
0,00 € Zahoranová Katarína Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
34/2019
0,00 € Žiško Dušan Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
36/2019
0,00 € Hošták Pavol Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
35/2019
0,00 € Gálly Richard Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
37/2019
0,00 € Garaj Jozef Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
38/2019
0,00 € Gavaler Emil Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
39/2019
0,00 € Konečný Viktor Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
40/2019
0,00 € Sýkora Vladimír Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Jún 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
41/2019
0,00 € Danišovská Gabriela Úrad pre reguláciu hazardných hier