Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/62
0,00 € Zima Juraj Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Valchoň Jozef
2019/63
0,00 € Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/64
0,00 € Martinák Ján Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/65
0,00 € Dudáš Ladislav Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/66
0,00 € Labanc Martin Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/67
0,00 € Fedor Jozef Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/68
0,00 € Pajtáš Jozef Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/69
0,00 € Rabatin Marek Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/70
0,00 € Záhorský Peter Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/71
0,00 € Goňo Marián Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/72
0,00 € Očadlík Vladimír Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
209/73
0,00 € Smelík Peter Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/74
0,00 € Gombár František Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/75
0,00 € Jedlička Jozef Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/76
0,00 € Kaštiak Robert Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/77
0,00 € Mucha Peter Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/78
0,00 € Janec ján Úrad pre reguláciu hazardných hier
18. Jún 2019
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
2019/80
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu hazardných hier
18. Jún 2019
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
2019/81
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu hazardných hier
18. Jún 2019
Dohoda o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu
2019/82
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu hazardných hier