Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2019
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
2019/83
0,00 € AXA, d.d.s., a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Jún 2019
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
2019/84
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Jún 2019
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
2019/85
0,00 € Stabilita, d.d.s., a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Jún 2019
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
2019/86
0,00 € Doplnková dôchodcovská spoločnosť Tatra banky, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Júl 2019
Rámcová zmluva o spolupráci - MT Profesional Plus Classic
2019/90
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. Júl 2019
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
2019/94
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. Júl 2019
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
2019/95
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. Júl 2019
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
2019/96
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. Júl 2019
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
2019/97
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
2019/100
0,00 € Finančné riaditeľstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
2019/101
0,00 € Finančné riaditeľstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
2019/102
0,00 € Finančné riaditeľstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
2019/103
0,00 € Finančné riaditeľstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Júl 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
2019/104
0,00 € Finančné riaditeľstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Júl 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
2019/107
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. August 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/111
0,00 € Ing. Jana Skačányiová Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. August 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/112
0,00 € Marek Lendacký Úrad pre reguláciu hazardných hier
23. August 2019
Zmluva o poskytnutí služby - zberná jazda
2019/113
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
18. September 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/115
0,00 € Ing. Mgr. Karol Cebo Úrad pre reguláciu hazardných hier
18. September 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/116
0,00 € Ing. Oto Harmath Úrad pre reguláciu hazardných hier