Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/117
0,00 € Ing. Juraj Maškara Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. September 2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/118
0,00 € Mgr. Ivana Trzubová Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. September 2019
K O L E K T Í V N A Z M L U V A pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
2019/121
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2019/124
0,00 € Ing. Pavol Reich Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2019/125
0,00 € Ing. Peter Záhorský Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/126
0,00 € Miloslav Trnovský Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/127
0,00 € Ing. Vladimír Šolc Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/128
0,00 € Ing. Peter Záhorský Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/129
0,00 € Ing. Juraj Guderna Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/130
0,00 € Majcher Bartolomej Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/131
0,00 € Ing. Peter Sedlačko Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/132
0,00 € Mgr. Pavol Hošták Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/133
0,00 € Ing. Ivan Sýkora Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/134
0,00 € Ing. Emil Gavaler Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/135
0,00 € Ing. Vladimír Sýkora Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/136
0,00 € Ing. Pavol Reich Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/137
0,00 € Mgr. Gabriela Danišovská Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/138
0,00 € Jaroslav Jekkel Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/139
0,00 € Mgr. Ondrej Hriň Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Október 2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/140
0,00 € Milan Uhrin Úrad pre reguláciu hazardných hier