Zmluva o poskytnutí vysielacieho času a služieb súvisiacich s vysielaním televíznych programov vysielateľom programovej služby

Dátum:

Dátum zverejnenia:18.04.2019
Dátum uzavretia:18.04.2019
Dátum účinnosti:19.04.2019
Dátum platnosti do:31.12.2019

Príloha:

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:D-16/2019
Rezort:Ostatné
Objednávateľ:Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
Nám. SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO:51744422
Dodávateľ:HRONKA PRODUCTION, s. r. o.
Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica
IČO:44795360
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí vysielacieho času a služieb súvisiacich s vysielaním televíznych programov vysielateľom programovej služby
ID zmluvy:3989550
Poznámka:Predmetom tejto zmluvy je čiastočná produkcia a odvysielanie programu s názvom "Z gauča do prírody" poskytovateľom, vrátane zabezpečenia hlasových a dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým, terestriálnym alebo satelitným spôsobom a záväzok objednávateľa za tento predmet plnenia zaplatiť cenu dohodnutú v tejto zmluve. Predmet plnenia bude poskytovaný v rámci televíznej programovej služby "TV HRONKA".

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 15 984,00 €
Celková čiastka: 15 984,00 €
Publikoval: ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Zobrazenia: 0x