Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2021
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní služby
2021077
0,00 € MobileTech, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. Január 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služby
7
0,00 € MobileTech, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. December 2021
Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany
2021171
0,00 € Vojtech Hatala - služby PO TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. Marec 2022
Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní služby
2022026
0,00 € MobileTech, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. Marec 2022
Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov
2022030
0,00 € Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. Marec 2022
Dodatok č. 5 ku Zmluve o poskytovaní služby
2022032
0,00 € ELET s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí diel a sublicenčná zmluva
2022029
0,00 € SAZKA a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17. Máj 2022
Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2022047
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. Október 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 29.12.2006
2022096
0,00 € RIMO, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. November 2022
Darovacia zmluva
2022106
0,00 € Asociácia nemocníc Slovenska TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. December 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2022113
0,00 € SWAN, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o spôsobe a podmienkach vedenia bežných účtov a o realizácii prevodov finančných prostriedkov medzi týmito účtami navzájom a platieb z nich
2023027
0,00 € Tatra banka, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí diel a sublicenčná zmluva
2023031
0,00 € SAZKA a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2023
Dohoda o urovnaní
2023034
0,00 € Adrián Húževka TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. Október 2023
Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní služieb
2023120
0,00 € Slovanet, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb prevádzkovania strediska registrácie poplachov
2023121
0,00 € RAVI s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb 01/2011
2023122
0,00 € zeom, s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Január 2024
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 29.12.2006
2024006
0,00 € RIMO, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. Február 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služby
2024015
0,00 € ELET s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
19. Február 2024
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytovaní služby
2024012
0,00 € MobileTech, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.