Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2016
Zmluva o registrácii domény
2016128
21,60 € Slovanet, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
9. Jún 2023
Zmluva o registrácii domény
2023070
21,60 € Slovanet, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. September 2023
Zmluva o registrácii domény
2023108
21,60 € Slovanet, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o registrácii domény
2023169
21,60 € Slovanet, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. Marec 2019
Zmluva o registrácii domény
2019042
43,20 € Slovanet, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. September 2017
Zmluva o registrácii domény
2017139
46,80 € Slovanet, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce pre iného zamestnávateľa
2015068
82,80 € INDEX NOSLUŠ s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. December 2015
Zmluva o poskytovaní služieb pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce pre iného zamestnávateľa
2015151
82,80 € INDEX NOSLUŠ s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Február 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08/2008
2016008
96,00 € ČaSS, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. Február 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí bankovej záruky reg. č. 16/15/BA zo dňa 24.06.2015
2016012
100,00 € Komerční banka, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
7. Marec 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí bankovej záruky reg. č. 16/15/BA zo dňa 24.06.2015
2017052
Doplnená
100,00 € Komerční banka, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
8. Február 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí bankovej záruky reg. č. 16/15/BA zo dňa 24.06.2015
2022011
100,00 € Komerční banka, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18. November 2020
Zmluva o prevode práv z prihlášky ochrannej známky
2020194
116,00 € MAC TV s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
19. Január 2022
Dohoda o zániku Rámcovej dohody: Zmluvy o prenájme kopírovacích zariadení a tlačiarní a o poskytovaní súvisiacich plnení a Zmlúv o prenájme kopírovacích zariadení a tlačiarní a o poskytovaní súvisiacich plnení
2022003
204,00 € SOFTLINE SERVICES, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Jún 2015
Zmluva o posyktovaní služieb
2015067
210,00 € FinStat, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
8. Júl 2020
Poistná zmluva č. 6720000170
2020113
263,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. Jún 2013
Darovacia zmluva
2013046
400,00 € Silvia Kasprišinová TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
10. November 2015
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
2015119
Doplnená
1 050,00 € FinStat, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
19. Marec 2018
Zmluva o pripojení a poskytnutí dát
2018027
420,00 € FinStat, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18. Marec 2019
Zmluva o pripojení a poskytnutí dát
2019034
420,00 € FinStat, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.