Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2012
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2012118
0,00 € Emília Harmathová - DONNA ROSI TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
14. December 2012
Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
2012110
0,00 € JUNIOR GAMEspol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. December 2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva o použití diela
2012120
0,00 € Marcel Merčiak TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Január 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby e Platby VÚB
2012121
0,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
8. Január 2013
Zmluva o zabezpečení predaja
2012117
0,00 € TICKET ART, s.r.o., organizačná zložka TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. Január 2013
Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. - Zmluva o spolupráci v službách v oblasti Informovanosť a publicita
2013004
0,00 € Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. Január 2013
Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. - Zmluva o spolupráci v oblasti odborného poradenstva
2013003
0,00 € Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. Január 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 1319 2012/116
2013005
0,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.ro. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. Január 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení pohľadávok č. 1/2012/TIPOS zo dňa 26. 3. 2012
2013006
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
1. Február 2013
Zmluva o elektronickej faktúre
2013002
0,00 € STAVEX Nitra, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. Február 2013
Dodatok č. 1 k Rámcovej servisnej zmluve č. 1001/2010/066
2013007
0,00 € FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. Marec 2013
Dodatok č. 2 k zmluve o reklamnom partnerstve pre projekt TIPOS - Hlavný reklamný partner SLOVAK OPEN
2013010
0,00 € STZ Marketing, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby WebHousing
2013021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. Máj 2013
Dodatok k Servisnej službe - rozšírenie zmluvy
2013020
0,00 € Sportradar AG TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Máj 2013
Zmluva o zabezpečení predaja
2013026
0,00 € KO BOX s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Máj 2013
Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2013027
0,00 € Emília Harmathová - DONNA ROSI TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Jún 2013
Zmluva o zabezpečení výroby zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálneho diela
2013035
0,00 € IX production s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. Jún 2013
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služby
2013043
0,00 € Mobile Tech, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. Jún 2013
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služby WebHousing
2013048
0,00 € Slovak Telekom, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Júl 2013
DODATOK č. 3 KU ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI PREVÁDZKOVANÍ SMS TIPOVANIA
2013049
0,00 € Slovak Telekom, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.