Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2014
Dodatok č.3 k Zmluve č.1221 2011/147 o zabezpečení služieb spojených s výrobou, uchovávaním a distribúciou záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií
2013125
0,00 € IX production s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. Január 2014
Dohoda o uplatnení zľavy k PZ 1330045416
2014019
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. Február 2014
Zmluva o poskytnutí služieb
2014027
0,00 € Euro Dotácie, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. Február 2014
Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
2014028
0,00 € Agentúra AC, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Marec 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služby WebHousing
2014035
0,00 € Slovak Telekom, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
26. Marec 2014
Zmluva o spolupráci
2014040
0,00 € Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2014
Dodatok č. 1 ku Koprodukčnej zmluve o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel
2014046
0,00 € NUNEZ NFE s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o partnerstve č. 2013/115
2014048
0,00 € noemo, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Apríl 2014
Licenčná zmluva -Tesco Stores SR, a.s.
2014044
0,00 € TESCO STORES SR, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. Apríl 2014
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služby WebHousing
2014054
0,00 € Slovak Telekom, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. Máj 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 01/2011
2014064
0,00 € zeom s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. Jún 2014
Dodatok č.5 ku Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2014069
0,00 € Telefónica Slovakia, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. Jún 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 82/98 o odvoze a likvidácii ostatného odpadu
2014073
0,00 € Marius Pedersen, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. Jún 2014
Dodatok č. 12 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2014074
0,00 € Emília Harmathová - DONNA ROSI TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. Júl 2014
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
2014079
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. Júl 2014
RÁMCOVÁ ZMLUVA O VYSTAVOVANÍ BANKOVÝCH ZÁRUK
106414
0,00 € Tatra banka, akciová spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. Júl 2014
Odpoveď na Žiadosť o vystavenie bankovej záruky
616.308
0,00 € Tatra banka a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. Júl 2014
Zmluva o zabezpečení postúpením pohľadávky
zab_postup_TVU
0,00 € Tatra banka, akciová spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. September 2014
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE č. 1221 2011/147 O ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB SPOJENÝCH S VÝROBOU, UCHOVÁVANÍM A DISTRIBÚCIOU ZÁZNAMOV O PRIEBEHU ŽREBOVANÍ AVÝSLEDKOCH PREVÁDZKOVANÝCH LOTÉRIÍ
2014093
0,00 € IX production s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
4. September 2014
DODATOK č. 3 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
2014087
0,00 € Slovak Telekom, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.