Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2014
Dohoda o zániku KOPRODUKČNEJ ZMLUVY o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel
2014098
0,00 € NUNEZ NFE s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. September 2014
Dodatok č.6 ku Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2014104
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. Október 2014
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č. 2014072
2014113
0,00 € BONUS VISION s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. November 2014
Zmluva o používaní kódového označovania tovarov pre riadneho člena združenia GS1 SLOVAKIA
2014117
0,00 € GS1 SLOVAKIA, neziskové združenie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18. December 2014
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služby WebHousing
2014131
0,00 € Slovak Telekom, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. December 2014
Dodatok č.5 k Zmluve č.1221 2011/147 o zabezpečení služieb spojených s výrobou, uchovávaním a distribúciou záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií
2014139
0,00 € IX production s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
7. Január 2015
Dodatok č. 13 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2014141
0,00 € Emília Harmathová - DONNA ROSI TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. Január 2015
Zmluva o spolupráci
2015001
0,00 € Teledata, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. Marec 2015
Zmluva o spolupráci
2015023
0,00 € Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Marec 2015
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dna 31.3.2011
2015024
0,00 € MEGA Education, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
2015026
0,00 € PP & P Co., s. r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Apríl 2015
Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
2015031
0,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
7. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka
2015032
0,00 € IN Services s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Máj 2015
Dodatok č.7 ku Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2015040
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
27. Júl 2015
Licenčná zmluva
2015081
0,00 € B & D, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. Júl 2015
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 29.12.2006
2015082
0,00 € RIMO s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. September 2015
Dohoda o postúpení práv a povinností
2015098
0,00 € JandL, marketing a reklama, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
1. Október 2015
Dodatok č.6 k Zmluve č.1221 2011/147 o zabezpečení služieb spojených s výrobou, uchovávaním a distribúciou záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií
2015100
0,00 € IX production s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Október 2015
Dodatok č. 12 k zmluve č. 35703028
2015103
0,00 € Slovanet, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. Október 2015
Dodatok č.8 ku Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2015107
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.