Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o spracovaní prevádzkových obálok systému ON LINE
2016099
0,00 € Slovenská pošta, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18. Október 2016
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o spolupráci
2016104
0,00 € Slovak Telekom, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
26. Október 2016
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
2016108
0,00 € ORIOLA SK s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. November 2016
Zmluva o poskytovaní služieb spracúvania osobných údajov
2016088
0,00 € DCIT Consulting, organizačná zložka TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. December 2016
Zmluva o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2016123
0,00 € SWAN Mobile, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. December 2016
Zmluva o spolupráci
2016129
0,00 € Teledata, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22. December 2016
Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve a Zmluve o spolupráci
2016132
0,00 € Orange Slovensko, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
4. Január 2017
Licenčná zmluva
2017003
0,00 € UNGROUP, s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
9. Január 2017
Licenčná zmluva - Športovec roka 2016
2017004
0,00 € B & D , s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017005
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Gábor Urbančok TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017006
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Miloš Gluvňa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017007
Doplnená
0,00 € Mgr. Michal Vrbňák TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017008
0,00 € Mgr. Michal Kletečka TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017009
Doplnená
0,00 € Ľudmila Lenárová TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017010
Doplnená
0,00 € Mgr. Miroslav Rau TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017011
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Diana Novotná TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017012
Doplnená
0,00 € Mgr. Martin Michnica TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017013
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Dušan Krnáč TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017014
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Juraj Lech TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017015
Doplnená
0,00 € Mgr. Zuzana Szabóová TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.