Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb 01/2011
2017081
0,00 € zeom s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Máj 2017
Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzkovania hazardných hier
2017084
0,00 € Slovak Telekom, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
10. Máj 2017
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 29.12.2006
2017088
0,00 € RIMO, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
10. Máj 2017
Dodatok č.1 ku Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania zo dňa 6.12.2016
2017089
0,00 € SWAN Mobile, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. Máj 2017
Dodatok č.10 k Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2017090
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17. Máj 2017
Dodatok č. 4 ku Zmluve o poskytovaní služby
2017092
0,00 € ELET s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Máj 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017097
0,00 € Alžbeta Édelová TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Máj 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017098
Doplnená
0,00 € Mgr. Art. Vilma Pročková TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Máj 2017
Zmluva o vytvorení diela
2017099
Doplnená
0,00 € Ingrid Duditšová TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Október 2017
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania
2017142
0,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
9. Október 2017
Rámcová dohoda
2017143
0,00 € Falck Healthcare a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
9. Október 2017
Hromadná licenčná zmluva
2017145
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. November 2017
Zmluva o spolupráci
2017164
0,00 € Teledata, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. December 2017
Zmluva o spolupráci
2017177
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. Január 2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2018010
0,00 € Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
9. Marec 2018
Kúpna zmluva
2018024
0,00 € RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
26. Marec 2018
Rámcová dohoda: Zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov
2018030
Doplnená
0,00 € IGT Global Solutions Corporation TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2018039
0,00 € Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. Apríl 2018
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 01.12.2004
2018045
0,00 € STAVEX Nitra spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
27. Apríl 2018
Zmluva o vytvorení diela
2018051
Doplnená
0,00 € Filip Homolka, BcA. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.