Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2019
Rámcová dohoda: zmluva o tlači neštandardných prvkov
2019170
Doplnená
300 000,00 € DOLIS GOEN, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. December 2019
Zmluva o partnerstve
2019165
120 000,00 € Slovenská olympijská marketingová, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. November 2019
Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostného testovania
2019163
68 400,00 € RonixLab s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. November 2019
Zmluva o vykonaní stavebných úprav – INTERIÉR TIPOS
2019162
Doplnená
128 039,93 € ASAP Wood s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. November 2019
Kúpna zmluva na motorové vozidlá
2019160
388 843,40 € DANUBIASERVICE, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. November 2019
Kúpna zmluva na motorové vozidlá
2019161
40 772,70 € DANUBIASERVICE, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
4. November 2019
Darovacia zmluva
2019159
5 000,00 € Koncerty s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. Október 2019
Kúpna zmluva na motorové vozidlá
2019154
21 563,59 € DANUBIASERVICE, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. Október 2019
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
2019153
1 893,50 € Wolters Kluwer SR s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. Október 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela VIANOČNÝ DAR
2019155
66 000,00 € C.E.N. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. Október 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela VIANOČNÝ ZÁZRAK
2019156
234 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. Október 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela ŠTEDRÉ VIANOCE
2019157
210 000,00 € Slovenská produkčná, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. Október 2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela VIANOČNÝ SEN
2019152
150 000,00 € Media RTVS, s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. Október 2019
Zmluva o recertifikácii systému riadenia bezpečnosti podľa štandardu Svetovej lotériovej asociácie
2019150
20 220,00 € CIS – Certification & Information Security Services, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. Október 2019
Zmluva o recertifikácií manažérskeho systému informačnej bezpečnosti
2019151
9 420,00 € CIS – Certification & Information Security Services, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
7. Október 2019
Zmluva o partnerstve
2019144
84 000,00 € Music Gallery, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
7. Október 2019
Rámcová dohoda: zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel
2019148
52 200,00 € Freelancers s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Október 2019
Zmluva o partnerstve
2019143
15 000,00 € Children & Future Bratislava, n. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Október 2019
Zmluva o vykonaní marketingového prieskumu
2019145
Doplnená
2 160,00 € M.Midland s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Október 2019
Darovacia zmluva
2019146
Doplnená
40 000,00 € Slovenská kriminalistická spoločnosť, občianske združenie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.