Centrálny register zmlúv

MH Teplárenský holding, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2016
Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001164 zo dňa 25.01.2016
43001167
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. AUPARK Tower Košice, s. r. o.
18. Január 2016
Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001166 zo dňa 15.01.2016
43001166
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. mojmírová košice, s.r.o.
18. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 8.4.2022
6600000029-01
36 000,00 € Kotvan, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 08.04.2022
6600000028-01
60 000,00 € BBH advokátska kancelária, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. August 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 147/ÚO/2007 zo dňa 17.05.2007 v znení Dodatku č.1 zo dňa 12.01.2010
32000191-02
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. GAYA, s. r. o.
21. August 2023
Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve č. 2002 0304 0002 zo dňa 04.03.2002 v znení neskorších dodatkov
32000189-09
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. HAKOM, s.r.o.
3. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
6600000753
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
28. November 2023
Nájomná zmluva na umiestnenie predajného automatu
32000278
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
28. November 2023
Nájomná zmluva
32000279
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Alexander Binder
24. November 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500223
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
24. November 2023
Notárska zápisnica
N 2053/2023
52 771,18 € MH Teplárenský holding, a.s. RETRO Retail, a.s.
24. November 2023
Notárska zápisnica
N 2052/2023
47 948,81 € MH Teplárenský holding, a.s. Active property s.r.o.
23. November 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
32000277
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Mgr. Katarína Szabová
21. November 2023
Nájomná zmluva
6600000776
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. Jána Milca 62 a ul. M.R. Štefánika 49 a 51 zastúpení spoločenstvom: Spoločenstvo vlastníkov bytov BYTDOM STEMIL MH Teplárenský holding, a.s.
21. November 2023
Nájomná zmluva
6600000766
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č.. 845 na ul. M.R. Štefánika v Žiline zastúpení správcom BYTTERM, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
21. November 2023
Nájomná zmluva
6600000767
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č.. 846 na ul. M.R. Štefánika v Žiline v z. BYTTERM, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
21. November 2023
Nájomná zmluva
6600000779
0,00 € Spoločenstvo domov J.Milca č. 41 a M. R. Štefánika č. 57, Žilina MH Teplárenský holding, a.s.
21. November 2023
Nájomná zmluva
6600000777
0,00 € ŽILBYT, s.r.o. Mesto Žilina MH Teplárenský holding, a.s.
21. November 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 6600000195
6600000195-01
10 344,00 € EKOS PLUS s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
21. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla
3002843-D1
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Michal Rajček - Fa Emont