Centrálny register zmlúv

MH Teplárenský holding, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2016
Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001164 zo dňa 25.01.2016
43001167
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. AUPARK Tower Košice, s. r. o.
18. Január 2016
Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001166 zo dňa 15.01.2016
43001166
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. mojmírová košice, s.r.o.
18. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 8.4.2022
6600000029-01
36 000,00 € Kotvan, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 08.04.2022
6600000028-01
60 000,00 € BBH advokátska kancelária, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
7. Jún 2023
Zmluva o dielo
6600000597
233 629,20 € YNARET, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
7. Jún 2023
Nájomná zmluva
32000247
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. PPC Energy, a.s.
6. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní poradenstva
6600000595
12 000,00 € Ing. Jana Hudáková - JHU MH Teplárenský holding, a.s.
6. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901260 - dodatok č. 5
46002458-05
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group; PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu MH Teplárenský holding, a.s.
6. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo
6600000594
144 000,00 € ECM MONITORY, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
6. Jún 2023
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000582
0,00 € CORADO - SOAT, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
6. Jún 2023
Protokol, ktorým sa podľa§ 50 a § 51 ods. 1 Kolektívnej zmluvy na rok 2023 - 2025 upravuje spoločný výklad § 17 ods. 2 Kolektívnej zmluvy na roky 2023 - 2025
PKZ 2023-2025-P1
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. ZO ECHOZ pri Teplárni Košice, a. s. ZO ECHOZ pri Zvolenská Teplárenská a. s.; ZO ECHOZ pri Žilinská Teplárenská a.s.; ZO ECHOZ pri Martinská Teplárenská a. s.; ZO ECHOZ pri Trnavská Teplárenská a. s.; ZO ECHOZ TEPLO
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
6600000596
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
500124002
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. SKY PARK Pamiatka a.s.
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
3002949-D1
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Supergrass s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700093001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP Banšelova 10-12, v z. Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere teplaZ/TEKO/2005/1800/5010
Z/TEKO/2005/1800/5010-01
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. CASSOFIN, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700189001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP Staré záhrady 10-14, v z. Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla 43001087
43001087-01
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. CASSOFIN, a.s.
5. Jún 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450147
450147-03
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700258001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB Haburská 1-7, v z. Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.