Centrálny register zmlúv

MH Teplárenský holding, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2016
Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001164 zo dňa 25.01.2016
43001167
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. AUPARK Tower Košice, s. r. o.
18. Január 2016
Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001166 zo dňa 15.01.2016
43001166
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. mojmírová košice, s.r.o.
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb pri ochrane majetku
6600001555
1 140 000,00 € CORADO - SOAT, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 826
6600001675
0,00 € Marta Caková MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 11
6600001676
0,00 € Alžbeta Bugošová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 20
6600001677
0,00 € Mária Čontošová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 565
6600001678
0,00 € Ladislav Hertneky MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 827
6600001679
0,00 € Silvia Caková MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 979
6600001680
0,00 € Zdenko Kundráth MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1207
6600001681
0,00 € Zoltán Mihók MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 96
6600001682
0,00 € Rudolf Balla Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1067
6600001683
0,00 € Eva Ondová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1176
6600001684
0,00 € Mária Truhanová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 405
6600001685
0,00 € František Jakab MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 770
6600001686
0,00 € Helena Veisová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 614
6600001687
0,00 € Štefan Korán, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 809
6600001688
0,00 € Bartolomej Boboňko MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 815
6600001689
0,00 € Peter Bodnár MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1211
6600001690
0,00 € Beáta Pásztorová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 522
6600001691
0,00 € Mária Gerecová MH Teplárenský holding, a.s.