Centrálny register zmlúv

Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dohoda č. 016/2024/ FUSAVvvi o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
016/2024/FUSAVvvi
0,00 € Ing. Vojtech Nádaždy, CSc. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke, MTF STU č. 17/2024
015/2024/FUSAVvvi
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
16. Február 2024
Dohoda č. 013/2024/ FUSAVvvi o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
013/2024/FUSAVvvi
0,00 € doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
13. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
012/2024/FUSAVvvi
0,00 € Slovenská fyzikálna spoločnosť Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Január 2024
Prezenčná dohoda
130/2023/FUSAVvvi
0,00 € Trumpf Slovakia, s. r. o. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní dodávky vody a odvádzaní odpadových vôd
004/2024/FUSAVvvi
0,00 € Stakotra Manufacturing, s.r.o. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
16. Január 2024
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
005/2024/FUSAVvvi
0,00 € Younes Benamara Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
16. Január 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže pre zahraničného študenta
006/2024/FUSAVvvi
0,00 € IAESTE Slovakia Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
002/2024/FUSAVvvi
2 713 437,00 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0465/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ISOLDE CERN zo dňa 2.8. 2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 9.9. 2022
126/2023/FUSAVvvi
150 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, Bratislava, 81330 Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
9. Január 2024
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
001/2024/FUSAVvvi
0,00 € Santiago Llorens Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
8. December 2023
Dod c14 k Zmluve dodavke a odbere tepla zo dna 21-12-2010
122/2023/FUSAVvvi
0,00 € On Semiconductor Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
15. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 125/2023/FUSAVvvi
125/2023/FUSAVvvi
0,00 € PROFING Piešťany spol. s r.o. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
13. December 2023
ZMLUVA O PRÁVNEJ POMOCI
124/2023/FUSAVvvi
0,00 € JUDr. Patrik Ozimanič Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
16. November 2023
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
120/2023/FUSAVvvi
0,00 € Michał Studziński Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
16. November 2023
Dohoda č. 121/ 2023/ FUSAVvvi o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
121/2023/FUSAVvvi
0,00 € Silvia Bačová Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
7. November 2023
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
117/2023/FUSAVvvi
0,00 € prof. Ihor Shtablavyi Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
27. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela č. 113/2023/FÚ SAV, v.v.i.: Implementácia optimizačného algoritmu
113/2023/FUSAVvvi
1 000,00 € Bc. Martin Sečkár Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
25. Október 2023
Príkazná zmluva
111/2023/FUSAVvvi
300,00 € Ing. Emil Barta Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
23. Október 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV
110/2023/FUSAVvvi
30 000,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.