Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021G752-221-10 zo dňa 03.11.2017


Dátum podpisu:23.07.2019
Dátum zverejnenia:24.07.2019 13:49
Dátum účinnosti:25.07.2019
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma na zmluve:221 393,60 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:IROP-D1-302021G752-221-10
Obstarávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dodávateľ:Obec Suchá Hora
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021G752-221-10 zo dňa 03.11.2017
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x