Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy č. 348/2017/T13
UVVaUVTOS-00485/32-NR-2024
0,00 € ZSE Energia a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
29. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-00606/32-NR-2024-1
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Anonimizované
29. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-00607/32-NR-2024-1
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Anonimizované
12. Január 2024
ZMLUVA O UDELENÍ LICENCIE A ĎALŠEJ SPOLUPRÁCI
UVVaUVTOS-02670/35-NR-2023
2 997,60 € VIS Slovensko, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
UVVaUVTOS-00076/32-NR-2024-1
9 360,00 € ecol Trade, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
2. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
UVVaUVTOS-01674/32-NR-2023-1
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
2. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
UVVaUVTOS-01676/32-NR-2023-1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
13. December 2023
Zmluva o nájme
UVVaUVTOS-02592/32-NR-2023
728,90 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
21. December 2023
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Čerstvá zelenina a ovocie“
UVVaUVTOS-02444/32-NR-2023
20 911,56 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
27. December 2023
Zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-02651/32-NR-2023-1
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra anonymizované
27. December 2023
Zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-02652/32-NR-2023-1
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra anonymizované
29. December 2023
Nájomná zmluva
UVVaUVTOS-02623/13-NR-2023-1
4 590,00 € Mesto Nitra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
29. December 2023
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2024
UVVaUVTOS-02464/13-NR-2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
29. December 2023
ZMLUVA O TVORBE A POUŽITÍ SOCIÁLNEHO FONDU NA ROK 2024
UVVaUVTOS-02716/13-NR-2023
Doplnená
86 900,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
29. December 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
ÚVVaÚVTOS-28-8/11-2016
0,00 € Mesto Nitra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
29. November 2023
Zmluva o výpožičke
UVVaUVTOS-02493/32-NR-2023-1
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra
29. November 2023
Zmluva o dielo
UVVaUVTOS-02505/21-NR-2023.
700,00 € Roman Barcík Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
28. November 2023
Poistná zmluva
UVVaUVTOS-02474/13-NR-2023-1
3,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
27. November 2023
Poistná zmluva
UVVaUVTOS-02474/13-NR-2023
7,20 € Allianz - Slovenkská poisťovňa, a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
23. November 2023
Zmluva o výpožičke
UVVaUVTOS-02427/32-NR-2023-1
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra