Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Dohoda o splátkach- K.I.M. s.r.o.
22/24 - Dohoda o splátkach- K.I.M. s.r.o
5 000,00 € K.I.M. s.r.o. Inšpektorát práce Prešov
3. Jún 2024
Dohoda o splátkach
23/24 Dohoda o splátkach - 3RRR s.r.o.
2 000,00 € 3RRR s.r.o. Inšpektorát práce Prešov
28. Máj 2024
Dohoda o splátkach
21/24 - Dohoda o splátkach- KNI-LINE, s.r.o.
2 000,00 € KNI-LINE, s.r.o. Inšpektorát práce Prešov
27. Máj 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/IP Prešov
2024/17 Dodatok č. 8 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2024/IP Prešov
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s., Inšpektorát práce Prešov
17. Máj 2024
Dohoda o splátkach
20/24 Dohoda o splátkach - KAMIR STAV, s.r.o.
2 000,00 € KAMIR STAV, s.r.o. Inšpektorát práce Prešov
9. Máj 2024
Dohoda o splátkach - BUKOCEL, a.s.
19/24 Dohoda o splátkach - BUKOCEL, a.s.
12 000,00 € BUKOCEL, a.s. Inšpektorát práce Prešov
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní užívacích práv k službe systému ASPI
2024/16 Zmluva o poskytovaní užívacích práv k službe systému ASPI
3 798,00 € Wolters Kluwer SR s.r.o Inšpektorát práce Prešov
6. Máj 2024
Dodatok č.7 k zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2024/IP Prešov
2024/15 Dodatok č.7 k zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2024/IP Prešov
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Inšpektorát práce Prešov
3. Máj 2024
Dohoda o splátkach - IDOSPROJEKT-SK, s.r.o.
18/24 Dohoda o splátkach - IDOSPROJEKT-SK, s.r.o.
1 000,00 € IDOSPROJEKT-SK, s.r.o. Inšpektorát práce Prešov
29. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
17/24 Dohoda o splátkach - Bukóza Progres, s.r.o.
3 000,00 € Bukóza Progres, s.r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce Inšpektorát práce Prešov
23. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
16/24 CL preprava s.r.o.
3 000,00 € CLpreprava, s.r.o. Inšpektorát práce Prešov
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve- Slovenská pošta
2024/14 Dodatok č. 1 k zmluve - Slovenská pošta
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Inšpektorát práce Prešov
15. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
15/24 Dohoda o splátkach -MG GROUP Slovakia, s.r.o.
2 000,00 € MG GROUP Slovakia, s.r.o. Inšpektorát práce Prešov
2. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
13/24 Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov
1 000,00 € Základná škola Inšpektorát práce Prešov
2. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
14/24 Dohoda o splátkach - Nikola Husárová
6 000,00 € Nikola Husároavá Inšpektorát práce Prešov
2. Apríl 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/IP Prešov
2024/13 Dodatok č. 6 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2024/IP Prešov
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s., Inšpektorát práce Prešov
19. Marec 2024
Dohoda o splátkach
12/24- Dohoda o splátkach-IJB mont, s.r.o.
500,00 € IJB mont, s.r.o., Inšpektorát práce Prešov
14. Marec 2024
Dohoda o splátkach
11/24 Dohoda o splátkach - Taleda, s.r.o.
500,00 € Taleda, s.r.o. Inšpektorát práce Prešov
13. Marec 2024
Dohoda o splátkach
10/24 Dohoda o splátkach - R+Š Stav Popr.ad, s.r.o
5 000,00 € R+Š Stav Popr.ad, s.r.o Inšpektorát práce Prešov
12. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/IP/Prešov
2024/10 Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s., Inšpektorát práce Prešov