Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Dohoda o splátkach
81/2023
0,00 € Inšpektorát práce Banská Bystrica STRECHY BB s. r. o.
7. December 2023
Dohoda o splátkach
82/2023
0,00 € Inšpektorát práce Banská Bystrica R MAJAK s. r.o.
7. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/IP Banská Bystrica
83/2023
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Inšpektorát práce Banská Bystrica
4. December 2023
Dohoda o použití príspevku zo sociálneho fondu na stravu
79/2023
0,00 € ZO Sloves Inšpektorát práce Banská Bystrica Inšpektorát práce Banská Bystrica
4. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/IP Banská Bystrica
80/2023
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Inšpektorát práce Banská Bystrica
1. December 2023
Dohoda o splátkach
78/2023
0,00 € Inšpektorát práce Banská Bystrica CMK s. r. o
27. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
77/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Inšpektorát práce Banská Bystrica
24. November 2023
Kúpna zmluva
75/2023
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s. r. o. Inšpektorát práce Banská Bystrica
24. November 2023
Servisná a materiálová zmluva
76/2023
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s. r. o. Inšpektorát práce Banská Bystrica
22. November 2023
Dohoda o splátkach
73/2023
0,00 € Inšpektorát práce Banská Bystrica PS-STAVBY BB s. r. o.
22. November 2023
Dohoda o splátkach
74/2023
0,00 € Inšpektorát práce Banská Bystrica Ján Dubovan
20. November 2023
Dohoda o splátkach
72/2023
0,00 € Inšpektorát práce Banská Bystrica Filip Servis, s.r.o.
2. November 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieby
68/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Inšpektorát práce Banská Bystrica
2. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
69/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Inšpektorát práce Banská Bystrica
2. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
71/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Inšpektorát práce Banská Bystrica
27. Október 2023
Dohoda o splátkach
63/2023
0,00 € AGRO_HRON s. r. o. Inšpektorát práce Banská Bystrica
27. Október 2023
Dohoda o splátkach
64/2023
0,00 € Matúš Bedrík Inšpektorát práce Banská Bystrica
27. Október 2023
Dohoda o splátkach
65/2023
0,00 € DESR - Building s. r. o. Inšpektorát práce Banská Bystrica
27. Október 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
66/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Inšpektorát práce Banská Bystrica
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
67/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Inšpektorát práce Banská Bystrica