Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o vykonaní poľnohospodárskych prác
ÚVTOS-00203-36/ZE-2024-7
34 032,00 € VARGA Karol - SHR Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
26. Január 2024
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-00319/34-ZE-2024
3,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.
22. Január 2024
Z M L U V A na opakované dodávky potravín č. UVTOS-00233/32-ZE-2024-1
UVTOS-00233/32-ZE-2024-1
125 851,68 € POZANA MEAT s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
22. Január 2024
Z M L U V A na opakované dodávky potravín č. UVTOS-00233/32-ZE-2024-2
UVTOS-00233/32-ZE-2024-2
43 954,56 € POZANA MEAT s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
4. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
ÚVTOS-02660/32-ZE-2023
6 600,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
3. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
ÚVTOS-01772/32-ZE-2023-1
93,60 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
3. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
ÚVTOS-01773/32-ZE-2023-1
210,60 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
27. November 2023
Nájomná zmluva uzatvorená so Športovo streleckým klubom Magnum Želiezovce zo dňa 27.11.2023
ÚVTOS-02503/26-ZE-2023
0,00 € Športovo strelecký klub Magnum Želiezovce Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
21. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
UVTOS-02686/32-ZE-2023-1
0,66 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce M.M.
21. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
UVTOS-02676/32-ZE-2023
321,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce M.M.
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-02634/32-ZE-2023
48 000,00 € Róbert Valach - AUTOSERVIS Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-02633/32-ZE-2023
72 000,00 € Jozef Tabaček BAŠKA Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
29. December 2023
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2024
ÚVTOS-02706/14-ZE-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Základná organizácia Odborového zväzu pri ÚVTOS Želiezovce
29. December 2023
Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2024
UVTOS-SF/31-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Základná organizácia Odborového zväzu pri ÚVTOS Želiezovce
22. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
UVTOS-00574/32-ZE-2023-2
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce J.F.
22. December 2023
Zmluva č. ÚVTOS-02651/34-ZE-2023 o vykonávaní prác
ÚVTOS-02651/34-ZE-2023
3,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Brantner Gemer s.r.o.
22. December 2023
Zmluva č. ÚVTOS-02652/34-ZE-2023 o vykonávaní prác
ÚVTOS-02652/34-ZE-2023
3,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Doma invest s.r.o.
22. December 2023
Zmluva č. ÚVTOS-02653/34-ZE-2023 o vykonávaní prác
ÚVTOS-02653/34-ZE-2023
3,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Expresstav s.r.o.
22. December 2023
Zmluva č. ÚVTOS-02654/34-ZE-2023 o vykonávaní prác
ÚVTOS-02654/34-ZE-2023
3,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Gemermilk rs, s.r.o.
22. December 2023
Zmluva č. ÚVTOS-02655/34-ZE-2023 o vykonávaní prác
ÚVTOS-02655/34-ZE-2023
3,75 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce RISO-R s.r.o.