Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Košice/Opatovská

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO
SŠ/ZML/12/2024
4 450,71 € HousePro PLUS, s.r.o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
2. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SŠ/ZML/11/2024
1 607,04 € KOSIT a.s. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
25. Marec 2024
ZMLUVA O SERVISNEJ SLUŽBE
SŠ/ZML/10/2024
1 293,60 € ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
29. Február 2024
Kúpna zmluva o predaji tovaru
SŠ/ZML/9/2024
8 302,72 € Bona Plus s.r.o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
31. Január 2024
Rámcová dohoda "Ovocie a zelenina"
SŠ/ZML/3/2024
32 663,13 € Jozef Moňok - JOKRIM Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
31. Január 2024
Rámcová dohoda "Mäso a mäsové výrobky"
SŠ/ZML/4/2024
13 106,62 € Domäsko s.r.o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
31. Január 2024
Rámcová dohoda "Mlieko a mliečne výrobky"
SŠ/ZML/5/2024
15 155,04 € INMEDIA, spol. s r.o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
31. Január 2024
Rámcová dohoda "Mrazené ryby, hydina a zelenina"
SŠ/ZML/6/2024
13 809,18 € INMEDIA, spol. s r.o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
31. Január 2024
Rámcová dohoda "Základné potraviny"
SŠ/ZML/7/2024
20 040,37 € INMEDIA, spol. s r.o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
31. Január 2024
Rámcová dohoda "Chlieb a pečivo"
SŠ/ZML/8/2024
2 743,25 € UNI, spol. s r.o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
12. Január 2024
Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku tepla
SŠ/ZML/1/2024
0,00 € LUX n.o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
12. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SŠ/ZML/2/2024
0,00 € LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
26. September 2023
ZMLUVA O DIELO
SŠ/ZML/16/2023
Doplnená
0,00 € KOSIT a.s. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
6. September 2023
Zmluva o stravovaní
SŠ/ZML/15/2023
0,00 € Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
16. August 2023
Zmluva o spolupráci
SŠ/ZM/14/2023
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
11. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
SŠ/ZML/13/2023
0,00 € Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
3. Apríl 2023
ZMLUVA o zabezpečení odbornej praxe žiakov
SŠ/ZML/9/2023
0,00 € K 13 - Košické kultúrne centrá Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
3. Apríl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU "TRÉNERI V ŠKOLE"
SŠ/ZML/12/2023
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
31. Marec 2023
SERVISNÁ ZMLUVA
SŠ/ZML/11/2023
0,00 € Veronika Rusnačková - LIFTEX Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
24. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy Cestovanie & Sloboda
SŠ/ZML/10/2023
77,11 € UNIQA pojišťovna, a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice